Vi vill starta upp denna spelprogrammeringsutbildning i Stockholm tillsammans med Spelgrafik och Leveldesign. Det är samma koncept som vi har i Malmö för vi är övertygade om att det finns plats för en likadan spelutbildningsverksamhet till i Sverige. För närvarande har vi utbildat 7% av svenska spelbranschen och som det ser ut nu berikar våra före detta studerande alla sorters spelföretag; alltifrån AAA till mellanstora och små spelföretag.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att de som gått igenom den ska gå ut som kompetenta juniora spelprogrammerare och få ett jobb som spelprogrammerare, exempelvis i game play- eller tools-programmering, i spelbranschen alternativt starta ett eget spelföretag.

Den studerande ska efter utbildningen kunna programmera obehindrat i C++ och utveckla mjukvara som som används för att skapa 3D-spel.

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. En spelprogrammerare från The Game Assembly ska ha insikt i övriga yrkesroller och de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dem samt kunna arbeta agilt och vara redo för plötsliga förändringar som är kopplade till dem. Samtidigt som en spelprogrammerare ska kunna behärska sitt hantverk och självständigt kunna kvalitetsbedöma det behöver hen ha förmåga att kommunicera och ge och ta feedback. Dessa förmågor jobbar vi aktivt med att våra studerande ska behärska under sin tid på The Game Assembly.

Utbildningen ska ge den studerande en stark förmåga att äga sin egen kompetensutveckling, det vill säga ha en stadig grund för ett arbetsliv som är konstant under utveckling och förändring.

The Game Assembly startade 2008 och har sedan dess utbildat 7{9bf14279dc48529aa72b5bc44a1d7fdf0d878cb5e3ae89f0428d0780a8dc2f14} av den svenska spelbranschen. Vi har med hjälp av spelbranschen sett till att våra studerande fått den kompetens de behöver för att uttrycka sig obehindrat med de verktyg de lärt sig i deras respektive hantverk.

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna:

 • Programmera fungerande kod för 3D-spel.
 • Utveckla mjukvara som används för att skapa interaktiva 3D-artefakter.
 • Identifiera, analysera och optimera mjukvara för 3D-spel
 • Identifiera svagheter i mjukvara och utarbeta lösningar.
 • Självständigt välja och anpassa algoritmer beroende på användningsområde.
 • Utveckla och integrera ett kommunikationsprotokoll för nätverk i ett spelprojekt.
 • Utveckla redan fungerande designmönster för specifika spelutvecklingsprojekt.
 • Ha god förmåga att realistiskt estimera tidsåtgång för arbete och leverera i tid.
 • Ta ansvar för utvecklingsprocessen av ett spel samt att gemensamt med andra leda arbetet fram till slutförande genom effektiv kommunikation.
 • Samarbeta tvärdisciplinärt, vikta de olika yrkeskategoriernas utmaningar och anpassa sin egen arbetsinsats till dem på bästa sätt.
 • Ge och ta emot samt agera på feedback.
 • Ha en god förmåga att arbeta i en agil och iterativ metodik.

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna arbeta som Spelutvecklare, Programmerare för datorspel, Programmerare för konsollspel, Programmerare för mobila spel, Programmera för handhållna spel, Programmerare för spel på internet och Avancerad speltestare.

Omfattning

550 YH-poäng = 2,5 år

5 YH-poäng är en veckas heltidsstudier

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till personer som har gått El- och energiprogrammet eller Teknikprogrammet eller har införskaffat sig de särskilda förkunskaperna på annat sätt. Samt har ett starkt intresse för att lära sig programmera och att jobba med spelutveckling.

De särskilda förkunskapskrav som gäller är:

 • Engelska 6
 • Programmering 1
 • Matematik 3b/3c

Undervisningsform

På plats – heltid

Innehåll i utbildningen

KURSPLAN – Spelprogrammering, YH-Poäng

 1. Teoretisk programmering, 20
 2. Programmering i C++, 30
 3. Linjär algebra med fokus på 3D-matematik, 20
 4. Objektorienterad programmering och design, 10
 5. Datastrukturer och algoritmer, 15
 6. Designmönster för spelutveckling, 5
 7. Verktygsutveckling, 10
 8. Spelorienterade datastrukturer och algoritmer, 10
 9. Tillämpad mjukvaruutveckling, 15
 10. Tillämpad grafikprogrammering, 20
 11. Spelscriptning, implementering och design, 5
 12. Tillämpad artificiell intelligens, 15
 13. Tillämpad nätverksprogrammering, 15
 14. Individuellt projekt, 10
 15. Spelprojekt 1: Introduktion: Agil arbetsmetodik, 20
 16. Spelprojekt 2: 2D Grundläggande: Objektorientering, 20
 17. Spelprojekt 3: Fördjupad: Styrhantering, 20
 18. Spelprojekt 4: 2D Avancerad: Världsbyggande, 20
 19. Spelprojekt 5: 3D Grundläggande: Grafikmotor, 25
 20. Spelprojekt 6: 3D Avancerad: Artificiell intelligens, 25
 21. Spelprojekt 7: 3D Avancerad: Nätverk, 25
 22. Spelprojekt 8: 3D Avancerad: Examensarbete, 45
 23. Lärande i Arbete, 150

Summa: 550

Kursnamn: Teoretisk programmering ,poäng 20

Kort beskrivning

Kursnamn: Programmering i C++ ,poäng 30

Kort beskrivning

Kursnamn: Linjär algebra med fokus på 3D-matematik, poäng 20

Kort beskrivning

Kursnamn: Objektorienterad programmering och design, poäng 10

Kort beskrivning

Kursnamn: Datastrukturer och algoritmer ,poäng 15

Kort beskrivning

Kursnamn: Designmönster för spelutveckling ,poäng 5

Kort beskrivning

Kursnamn: Verktygsutveckling ,poäng 10

Kort beskrivning

Kursnamn: Spelorienterade datastrukturer och algoritmer, poäng 10

Kort beskrivning

Kursnamn: Tillämpad mjukvaruutveckling, poäng 15

Kort beskrivning

Kursnamn: Tillämpad grafikprogrammering, poäng 20

Kort beskrivning

Kursnamn: Spelscriptning, implementering och design, poäng 5

Kort beskrivning

Kursnamn: Tillämpad artificiell Intelligens, poäng 15

Kort beskrivning

Kursnamn: Tillämpad nätverksprogrammering, poäng 15

Kort beskrivning

Kursnamn: Individuella projekt, poäng 10

Kort beskrivning

Kursnamn: Spelprojekt 1: Introduktion: Agil Arbetsmetodik, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet mer kursen är att de studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den spelprogrammeringsstuderande är att under spelprojektet öva på att programmera ett 2D-spel med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 2: 2D Grundläggande: Objektorientering, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kurse är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den spelprogrammeringsstuderande är att under spelprojektet öva på att programmera ett 2D-spel med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 3: Fördjupad: Styrhantering, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kurse är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den spelprogrammeringsstuderande är att under spelprojektet öva på att programmera ett 2D-spel med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 4: 2D Avancerad: Världsbyggande, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kurse är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den spelprogrammeringsstuderande är att under spelprojektet öva på att programmera ett 2D-spel med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 5: 3D Grundläggande: Grafikmotor, poäng 25

Kort beskrivning: Syftet med kurse är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den spelprogrammeringsstuderande är att under spelprojektet öva på att programmera ett 3D-spel med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 6: 3D Avancerad: Artificiell Intelligens, poäng 25

Kort beskrivning: Syftet med kurse är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den spelprogrammeringsstuderande är att under spelprojektet öva på att programmera ett 3D-spel med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 7: 3D Avancerad: Nätverk, poäng 25

Kort beskrivning: Syftet med kurse är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den spelprogrammeringsstuderande är att under spelprojektet öva på att programmera ett 3D-spel med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 8: 3D Avancerad: Examensarbete, poäng 45

Kort beskrivning:Syftet med kurse är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den spelprogrammeringsstuderande är att under spelprojektet öva på att programmera ett 3D-spel med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Lärande I Arbete, poäng 150

Kort beskrivning: Kursen syftar till att studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska kunna arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt ute på ett företag med spelprogrammering.
Tack för ert stöd