Vi vill starta upp denna Spelgrafikutbildning i Stockholm, tillsammans med Spelprogrammering och Leveldesign. Det är samma koncept som vi har i Malmö, då vi är övertygade om att det finns plats för en likadan spelutbildningsverksamhet till i Sverige. För närvarande har vi utbildat 7{9bf14279dc48529aa72b5bc44a1d7fdf0d878cb5e3ae89f0428d0780a8dc2f14} av svenska spelbranschen och som det ser ut nu berikar våra före detta studerande alla sorters spelföretag; alltifrån AAA till mellanstora och små spelföretag.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att de som gått igenom den ska fungera som multikompetenta juniora spelgrafiker och få ett jobb som spelgrafiker i spelbranschen, eller starta ett eget spelföretag.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha förmåga att uttrycka sig obehindrat med 2D- och 3D-mjukvara, ta ansvar för sin egen process från referens till att grafiken fungerar i spelet, samt vara en del av det kreativa näringslivet som spelbranschen är.

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Målet är att en spelgrafiker från The Game Assembly ska ha insikt om och dela erfarenheter med andra yrkesroller och därigenom förstå de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa. Hen arbetar agilt och är redo för snabba förändringar. Samtidigt som en spelgrafiker behärskar sitt hantverk och självständigt kvalitetssäkrar det, så kan hen kommunicera bland annat genom att ge och ta feedback. Dessa förmågor jobbar vi aktivt med att våra studerande ska behärska och utveckla under sin tid på The Game Assembly.

Utbildningen ska ge den studerande ägarskap av sin egen kompetensutveckling, det vill säga en stadig grund för ett arbetsliv som är i konstant utveckling och förändring.

The Game Assembly startade 2008. Vi har med hjälp av spelbranschen sett till att våra studerande fått den kompetens de behöver för att uttrycka sig obehindrat med de verktyg de lärt sig inom respektive hantverk.

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna:

 • Obehindrat redogöra för val av färg, form, perspektiv och struktur i sitt arbete för att kommunicera med spelgrafik så effektivt som möjligt
 • Obehindrat och avancerat använda 2D- och 3D-mjukvara som verktyg i sitt arbete
 • Ha god förmåga att realistiskt estimera tidsåtgång för olika typer av uppdrag, samt leverera inom givna tidsramar
 • Ansvara för sin egen skapandeprocess från referens till färdigt resultat i 3D
 • Ta ansvar för utvecklingsprocessen av ett spel samt att gemensamt med andra leda arbetet fram till slutförande genom effektiv kommunikation
 • Ha god förståelse för optimering
 • Ha stark förmåga och vara ansvarstagande genom hela pipelinen fram till implementering av 2D- och 3D-material i ett spel.
 • Samarbeta tvärdisciplinärt, vikta de olika yrkeskategoriernas utmaningar och anpassa sin egen arbetsinsats till dem på bästa sätt.
 • Ge och ta emot samt agera på feedback.
 • Ha en god förmåga att arbeta i en agil och iterativ metodik.

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna arbeta som Spelutvecklare, 3D-grafiker, 3D-visualiserare, 3D-designer, Character Artist, Concept Artist och/eller Environment Artist.

Omfattning

550 YH-poäng = 2,5 år

5 YH-poäng är en veckas heltidsstudier

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till personer som har ett starkt intresse för att kommunikativt uttrycka sig i bild, färg och form.

För att söka behöver den sökande skicka in en portfolio med de fem senaste och bästa verken hen har skapat för att visa på sin förmåga att medvetet kommunicera med bild, sin förmåga att hantera färg, form, linje, perspektiv och volym samt sin förmåga att hantera den teknik de valt att använda. Samt har ett starkt intresse för att jobba med spelutveckling.

De särskilda förkunskapskrav som gäller är:

 • Engelska 6

Undervisningsform

På plats heltid

Innehåll i utbildningen

KURSPLAN – Spelgrafik, YH-Poäng

 1. 2D-grafik: Introduktion , 25
 2. 3D-Grafik: Introduktion , 25
 3. 3D-Grafik: Fördjupad: Produktionsprojekt , 25
 4. 3D-Grafik: Fördjupad: Texturering, 5
 5. 3D-Grafik: Fördjupad: Konceptkonst, 15
 6. 3D-Grafik: Fördjupad: Riggning, 5
 7. 3D-Grafik: Fördjupad: Animation, 15
 8. 3D-Grafik: Fördjupad: Videoredigering, 5
 9. 3D-Grafik: Avancerad: Dynamics, 5
 10. 3D-Grafik: Avancerad: Skulptering, 15
 11. 3D-Grafik: Avancerad: Produktionsprojekt, 15
 12. 3D-Grafik: Avancerad: Shaders, 5
 13. 3D-Grafik: Avancerad: Spelmotor, 5
 14. 3D-Grafik: Avancerad: Portfolio, 10
 15. 3D-Grafik: Avancerad: Individuella Projekt, 25
 16. Spelprojekt 1: Introduktion: Agil Arbetsmetodik, 20
 17. Spelprojekt 2: 2D Grundläggande: Objektorientering, 20
 18. Spelprojekt 3: Fördjupad: Styrhantering, 20
 19. Spelprojekt 4: 2D Avancerad: Världsbyggande, 20
 20. Spelprojekt 5: 3D Grundläggande: Grafikmotor, 25
 21. Spelprojekt 6: 3D Avancerad: Artificiell Intelligens, 25
 22. Spelprojekt 7: 3D Avancerad: Nätverk, 25
 23. Spelprojekt 8: 3D Avancerad: Examensarbete, 45
 24. LIA, 150

Summa: 550

Kursnamn 2D-grafik: Introduktion, poäng 25

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska ha en fördjupad förståelse för den tvådimensionella bildens funktioner och användningsområde i rollen som spelgrafiker.

Kursnamn 3D-Grafik: Introduktion, poäng 25

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska behärska 3D och 3D-modellering för spelsammanhang.

Kursnamn 3D-Grafik: Fördjupad: Produktionsprojekt, poäng 25

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska kunna omvandla idéer och anvisningar till 3D-objekt som kan användas i spel. Samt presentera och resonera kring sina val i arbetsprocessen. Målet med kursen är att den studerande ska kunna skapa 3D-modeller för spel, baserat på egen design men även enligt anvisningar och konceptförlagor.

Kursnamn: 3D-Grafik: Fördjupad: Texturering, poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig identifiera och återskapa materialegenskaper hos 3D-objekt för olika typer av spel.

Kursnamn: 3D-Grafik: Fördjupad: Konceptkonst , poäng 15

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska kunna förklara vad en konceptkonstnär fyller för funktion i en spelutvecklingskontext. Den studerande ska kunna redogöra för och tillämpa för ämnet relevanta arbetsmetoder.

Kursnamn: 3D-Grafik: Fördjupad: Riggning , poäng 5

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska kunna redogöra för riggnings- och skinningstekniker, främst av karaktärer för spel, Den studerande ska även analysera och utveckla 3D-modeller som är anpassade för animation.

Kursnamn: 3D-Grafik: Fördjupad: Animation , poäng 15

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska förstå och tillämpa för animation av 3D-objekt i Autodesk Maya.

Kursnamn: 3D-Grafik: Fördjupad: Videoredigering, poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska kunna skapa videoklipp med material från egenproducerade bilder, animationer och spel för att marknadsföra sitt arbete.

Kursnamn: 3D-Grafik: Avancerad: Dynamics, poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska kunna skapa rörliga visuella effekter som ger en livfull och trovärdig miljö till 3D-spel.

Kursnamn; 3D-Grafik: Avancerad: Skulptering, poäng 15

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska kunna producera detaljerade 3D.modeller med skulpteringsprogramvara, samt driva sina produkter till att bli fungerande 3D-spelmodeller.

Kursnamn: 3D-Grafik: Avancerad: Produktionsprojekt, poäng 15

Kort beskrivning: Syftet med denna kurs är att den studerande ska kunna ta ett egenhändigt designat 3D-projekt och slutföra det enligt givet ramverk.

Kursnamn: 3D-Grafik: Avancerad: Shaders, poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska få tillgodogöra sig en djupare förståelse för hur man kan skapa realtidsshaders utan programmeringskunskaper.

Kursnamn: 3D-Grafik: Avancerad: Spelmotor, poäng 5

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska ha kännedom om och kunna analysera egenskaper, funktioner, skillnader och användningsområden för de vanligaste realtids 3D-spelmotorerna.

Kursnamn: 3D-Grafik: Avancerad: Portfolio, poäng 10

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska kunna presentera sina arbeten på en personlig hemsida för att generera trafik från potentiella arbetsgivare.

Kursnamn: 3D-Grafik: Avancerad: Individuella Projekt, poäng 25

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska få specialisera sig inom någon för spelgrafikens områden och skapa professionella 3D-verk till sin portfolio.

Kursnamn: Spelprojekt 1: 2D Introduktion: Agil Arbetsmetodik, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kursen är den studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den spelgrafikstuderande är att under spelprojektet öva på att skapa 2D-spelgrafik baserat på hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 2: 2D Grundläggande: Objektorientering, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den spelgrafikstuderande är att under spelprojektet öva på att skapa 2D-spelgrafik baserat på hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn; Spelprojekt 3: 2D Fördjupad: Styrhantering, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för de grafikstuderande är att under spelprojektet öva på att göra 2D-spelgrafik baserat på hens aktuella kunskaper och färdigheter med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 4: 2D Avancerad: Världsbyggande, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för de grafikstuderande är att under spelprojektet öva på att göra 2D-spelgrafik baserat på hens aktuella kunskaper och färdigheter med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 5: 3D Grundläggande: Grafikmotor, poäng 25

Kort beskrivning:Syftet med kursen är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för de grafikstuderande är att under spelprojektet öva på att skapa 3D-spelgrafik baserat på hens aktuella kunskaper och färdigheter med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 6: 3D Avancerad: Artificiell Intelligens, poäng 25

Kort beskrivning:Syftet med kursen är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för de grafikstuderande är att under spelprojektet öva på att skapa 3D-spelgrafik baserat på hens aktuella kunskaper och färdigheter med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 7: 3D Avancerad: Nätverk, poäng 25

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för de grafikstuderande är att under spelprojektet öva på att skapa 3D-spelgrafik baserat på hens aktuella kunskaper och färdigheter med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 8: 3D Avancerad: Examensarbete, poäng 45

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för de grafikstuderande är att under spelprojektet öva på att skapa 3D-spelgrafik baserat på hens aktuella kunskaper och färdigheter med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Lärande i arbete, poäng 150

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska kunna arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt på ett företag med spelgrafik.
Tack för ert stöd