Förra året sökte vi med denna utbildning men fick inte igenom den hos Yh-myndigheten. Ansökan i sig var bra och av god kvalité men anledningen var att de inte ville ge oss fler än de 4 utbildningar vi fick igenom (Spelgrafik, Spelprogrammering, Leveldesign och Technical artist). Så vi ger inte upp på denna utbildning utan söker igen med denna i Malmö.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att de som gått igenom den ska gå ut som kompetenta juniora spelanimatör och få ett jobb som spelanimatör i spelbranschen.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha förmåga att självständigt uttrycka sig och ansvara för att ta fram 3D-animerat material för en spelproduktion, värdera referensmaterial för att utveckla animationer för kroppar i rörelse.

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Målet är att en spelgrafiker från The Game Assembly ska ha insikt i övriga yrkesroller och de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dem. Samtidigt som en spelanimatör ska kunna behärska sitt hantverk och självständigt kunna kvalitetsbedöma det behöver hen ha förmåga att kommunicera och ge och ta feedback. Dessa förmågor jobbar vi aktivt med att våra studerande ska behärska under sin tid på The Game Assembly.

Utbildningen ska ha gett den studerande en stark förmåga att äga sin egen kompetensutveckling, det vill säga en stadig grund för ett arbetsliv som är konstant utveckling och förändring.

The Game Assembly startade 2008 och har sedan dess utbildat 7{9bf14279dc48529aa72b5bc44a1d7fdf0d878cb5e3ae89f0428d0780a8dc2f14} av den svenska spelbranschen. Vi har med hjälp av spelbranschen sett till att våra studerande fått den kompetens de behöver för att uttrycka sig obehindrat med de verktyg de lärt sig i deras respektive hantverk.

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna:

 • självständigt uttrycka sig och ansvara för att ta fram 3D-animerat material för en spelproduktion
 • värdera referensmaterial för att utveckla animationer för kroppar i rörelse
 • Ta ansvar för utvecklingsprocessen av ett spel samt att gemensamt med andra leda arbetet fram till slutförande genom effektiv kommunikation.
 • Ha god förståelse för optimering.
 • Ha stark förmåga och vara ansvarstagande genom hela skapandeprocessens pipeline ända till implementering av 2D- och 3D-material i ett spel.
 • Samarbeta tvärdisciplinärt, vikta de olika yrkeskategoriernas utmaningar och anpassa sin egen arbetsinsats till dem på bästa sätt.
 • Ge och ta emot samt agera på feedback.
 • Ha en god förmåga att arbeta i en agil och iterativ metodik.

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna arbeta som Spelutvecklare,

Omfattning

300 YH-poäng = 1,5 år

5 YH-poäng är en veckas heltidsstudier

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till personer som har ett starkt intresse för att kommunikativt uttrycka sig i bild, färg och form. Hen kan ha gått det estetiska programmet men kan även ha gått El- och teleprogrammet där spelutbildningar på gymnasiet hamnar och där hen har fått dokumenterade 3D-kunskaper som visas i genom betyg och/eller diplom eller annat liknande dokument. Eller så kan hen givetvis ha gått andra utbildningar där hen har börjat få ett intresse för animation.

För att söka behöver den sökande skicka in en portfolio med tre korta animationssekvenser (exempelvis en studsande boll eller en walk cycle) i 2D/3D där minst tre enskilda element är i rörelse med tillhörande ljud. Vi betygsätter hens förmåga efter följande kriterier; hens förmåga att medvetet kommunicera med rörlig bild, hens förmåga att hantera den teknik hen har valt att använda, samt förmåga att uttrycka form, rymd, proportioner, linje, färg, perspektiv och komposition, rörelse och flow.

De särskilda förkunskapskrav som gäller är:

 • Engelska 6

Undervisningsform

På plats heltid

Innehåll i utbildningen

KURSPLAN – Spelgrafik, YH-Poäng

 1. 2D-grafik: Teckningsteknik, 5
 2. 2D-grafik: Kroki, 5
 3. 3D-grafik: Introduktion för animatörer, 15
 4. Spelanimation: Body mechanics, 5
 5. 3D-grafik: Fördjupad: Riggning, 10
 6. Spelanimation: Fördjupad: Cycles, 15
 7. Spelanimation: Fördjupad: Creatures, 10
 8. Spelanimation: Fördjupad: Acting, 5
 9. Spelanimation: Fördjupad: Mo-cap, 5
 10. Spelanimation: Fördjupad: Individuellt animationsprojekt, 20
 11. Spelprojekt 5: 3D Grundläggande: Grafikmotor, 20
 12. Spelprojekt 6: 3D Avancerad: Artificiell Intelligens, 20
 13. Spelprojekt 7: 3D Avancerad: Nätverk, 20
 14. Spelprojekt 8: 3D Avancerad: Examensarbete, 45
 15. Lärande i Arbete, 100

Summa: 300

Kursnamn: 2D-grafik: Teckningsteknik, poäng 5

Kort beskrivning: Kursens syfte är att ge studerande en teckningsvana för att underlätta utbildningens kommande kurser samt förmåga till bildlig kommunikation.

Kursnamn: 2D-grafik: Kroki poäng 5

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska förstå vikten av balans och komposition i människokroppen.

Kursnamn: 3D-grafik: Introduktion för animatörer poäng 15

Kort beskrivning: Kursens syfte är att studerande oavsett tidigare mjukvaruerfarenhet skall kunna tillgodogöra sig utbildningens kursutbud.

Kursnamn: Spelanimation: Body mechanics poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig studera referensmaterial, skapa naturliga kroppsrörelser i balans med de klassiska animationsprinciperna som grund. Utöver skapandet syftar kursen även till utökad förmåga att läsa av animationer samt formulera kritik till dessa.

Kursnamn: 3D-grafik: Fördjupad: Riggning poäng10

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att studerande ska kunna ta en 3d-modell till en animerbar produkt lämpad för spelproduktion.

Kursnamn: Spelanimation: Fördjupad: Cycles poäng 15

Kort beskrivning: Kursens syfte är att studerande ska kunna bryta ner rörelser i loopbara animationssekvenser vilka sedan kan länkas samman i en spelmotor.

Kursnamn: Spelanimation: Fördjupad: Creatures poäng 10

Kort beskrivning: Kursens syfte är att studerande får en förståelse för olika djurgruppers beteendemönster samt att studerande kan använda denna erfarenhet för att animera trovärdiga djur- och fantasivarelser.

Kursnamn: Spelanimation: Fördjupad: Acting poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att studerande skall få utforska karaktärers samspel genom dialog.

Kursnamn: Spelanimation: Fördjupad: Mo-cap poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att ge studerande möjlighet att vara med och sköta en mo-cap session från inspelning till datahantering.

Kursnamn: Spelanimation: Fördjupad: Individuellt animationsprojekt poäng 20

Kort beskrivning: Kursens syfte är att studerande skall skapa en personlig och professionell portfolio baserad på studerandes egna idéer och mål.

Kursnamn: Spelprojekt 5: 3D Grundläggande: Grafikmotor poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kursen är den studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Den studerande får en möjlighet att jobba med en spelproduktions olika yrkesroller samt stärka sin egen yrkesroll som spelanimatör. Dessutom får studerande vara med i utvecklandet av gruppens spelmotor vilket ger en djupare förståelse för hela processen kring hur en spelanimation implementeras i ett färdigt spel.

Kursnamn: Spelprojekt 6: 3D Avancerad: Artificiell Intelligens poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kursen är den studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Den studerande får en möjlighet att jobba med en spelproduktions olika yrkesroller samt stärka sin egen yrkesroll som spelanimatör. Dessutom får studerande vara med i utvecklandet av gruppens spelmotor vilket ger en djupare förståelse för hela processen kring hur en spelanimation implementeras i ett färdigt spel.

Kursnamn: Spelprojekt 7: 3D Avancerad: Nätverk poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kursen är den studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Den studerande får en möjlighet att jobba med en spelproduktions olika yrkesroller samt stärka sin egen yrkesroll som spelanimatör. Dessutom får studerande vara med i utvecklandet av gruppens spelmotor vilket ger en djupare förståelse för hela processen kring hur en spelanimation implementeras i ett färdigt spel.

Kursnamn: Spelprojekt 8: 3D Avancerad: Examensarbetes poäng 45

Kort beskrivning: Syftet med kursen är den studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Den studerande får en möjlighet att jobba med en spelproduktions olika yrkesroller samt stärka sin egen yrkesroll som spelanimatör. Dessutom får studerande vara med i utvecklandet av gruppens spelmotor vilket ger en djupare förståelse för hela processen kring hur en spelanimation implementeras i ett färdigt spel.

Kursnamn: Lärande i Arbete poäng 100

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska kunna arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt på ett företag med spelanimation.

Tack för ert stöd