Vi vill starta upp denna leveldesignutbildning i Stockholm tillsammans med Spelgrafik och Spelprogrammering. Det är samma koncept som vi har i Malmö för vi är övertygade om att det finns plats för en likadan spelutbildningsverksamhet till i Sverige. För närvarande har vi utbildat 7{9bf14279dc48529aa72b5bc44a1d7fdf0d878cb5e3ae89f0428d0780a8dc2f14} av svenska spelbranschen och som det ser ut nu berikar våra före detta studerande alla sorters spelföretag; alltifrån AAA till mellanstora och små spelföretag.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att de som gått igenom den ska gå ut som kompetenta juniora leveldesigner och få ett jobb som leveldesigners i spelbranschen eller starta ett eget spelföretag.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha förmåga att självständigt kunna värdera optimering och balansering i banor som hen skapar för spel.

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Målet är att en spelgrafiker från The Game Assembly ska ha insikt i övriga yrkesroller och de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dem. Samtidigt som en leveldesignern ska kunna behärska sitt hantverk och självständigt kunna kvalitetsbedöma det behöver hen ha förmåga att kommunicera och ge och ta feedback. Dessa förmågor jobbar vi aktivt med att våra studerande ska behärska under sin tid på The Game Assembly.

Utbildningen ska ha gett den studerande en stark förmåga att äga sin egen kompetensutveckling, det vill säga en stadig grund för ett arbetsliv som är konstant utveckling och förändring.

The Game Assembly startade 2008 och har sedan dess utbildat 7{9bf14279dc48529aa72b5bc44a1d7fdf0d878cb5e3ae89f0428d0780a8dc2f14} av den svenska spelbranschen. Vi har med hjälp av spelbranschen sett till att våra studerande fått den kompetens de behöver för att uttrycka sig obehindrat med de verktyg de lärt sig i deras respektive hantverk.

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna:

 • Leveldesignteori
 • Värdera och självständigt behandla instruktioner från t ex en game designer.
 • Planera och förbereda en bana på ett effektivt sätt
 • Självständigt värdera optimering och balansering i banor.
 • Självständigt hantera de vanligaste spelmotorerna
 • Utveckla och anpassa script enligt nya förutsättningar
 • Skapa banor med de möjligheter och den topologi som 3D ger
 • På ett effektivt sätt skapa icke-organisk modellering i 3D
 • Ha god förmåga att realistiskt estimera tidsåtgång för arbete och leverera i tid.
 • Ta ansvar för utvecklingsprocessen av ett spel samt att gemensamt med andra leda arbetet fram till slutförande genom effektiv kommunikation.
 • Samarbeta tvärdisciplinärt, vikta de olika yrkeskategoriernas utmaningar och anpassa sin egen arbetsinsats till dem på bästa sätt.
 • Ge och ta emot samt agera på feedback.
 • Ha en god förmåga att arbeta i en agil och iterativ metodik.

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna arbeta som Spelutvecklare och Leveldesigner.

Omfattning

550 YH-poäng = 2,5 år

5 YH-poäng är en veckas heltidsstudier

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till personer som har ett starkt intresse för att skapa interaktiva upplevelser som engagerar spelare, jobba tillsammans i projekt och lösa problem.

För att söka behöver den sökande skicka in en portfolio där den sökande visar på sin förmåga att lösa problem och kommunicera resultatet. Samt har ett starkt intresse för att jobba med spelutveckling.

De särskilda förkunskapskrav som gäller är:

 • Engelska 6

Undervisningsform

På plats heltid

Innehåll i utbildningen

KURSPLAN – Leveldesigner, YH-Poäng

 1. Level design: Introduktion, 5
 2. 3D-grafik: Introduktion, 20
 3. Leveldesign: Fördjupning, 20
 4. 3D-grafik: Fördjupning: Produktionsprojekt, 25
 5. Level design: Fördjupning: Spelanalys, 15
 6. Level design: Fördjupning: Spelmotorer, 30
 7. Level design: Avancerad: Scriptning, 20
 8. Level design: Avancerad, 25
 9. Level design: Avancerad: Portfolio, 10
 10. Level design: Avancerad: Individuella projekt, 25
 11. Spelprojekt 1: Introduktion: Agil Arbetsmetodik, 20
 12. Spelprojekt 2: 2D Grundläggande: Objektorientering, 20
 13. Spelprojekt 3: Fördjupad: Styrhantering, 20
 14. Spelprojekt 4: 2D Avancerad: Världsbyggande, 20
 15. Spelprojekt 5: 3D Grundläggande: Grafikmotor, 25
 16. Spelprojekt 6: 3D Avancerad: Artificiell Intelligens, 25
 17. Spelprojekt 7: 3D Avancerad: Nätverk, 25
 18. Spelprojekt 8: 3D Avancerad: Examensarbete, 45
 19. Lärande i Arbete, 150

Summa: 550

Kursnamn: Level design: Introduktion, poäng 5

Kort beskrivning: Syftet är att den studerande ska få en introduktion till leveldesign och inblick i vad rollen som leveldesigner innebär.

Kursnamn: 3D-grafik: Introduktion, poäng 20

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska behärska 3D och 3D-modellering för spelsammanhang.

Kursnamn: Leveldesign: Fördjupning, poäng 20

Kort beskrivning: Kursen syftar till att ge de studerande fördjupad specialiserad förståelse för de två vägar man kan ta som leveldesigner idag, dels som designer av uppdrag, dels som designer av världar. De studerande får även en specialiserad förståelse för vikten av dokumentation och kommunikation av en banas upplevelse med koordinerad balans och perspektiv.

Kursnamn: 3D-grafik: Fördjupning: Produktionsprojekt, poäng 25

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska kunna omvandla idéer och anvisningar till 3D-objekt som kan användas i spel, samt presentera och resonera kring sina val i arbetsprocessen. Den studerande ska kunna skapa 3D-modeller för spel, baserat på egen design men även enligt anvisningar och konceptförlagor.

Kursnamn: Level design: Fördjupning: Spelanalys, poäng 15

Kort beskrivning: Kursen syftar till att ge de studerande en genomgång av digitala interaktiva spel utifrån genre och teknisk utveckling. Den studerande får i kursen verktyg att analysera datorspel utifrån vedertagna metoder och teorier. Kursen ger även en genomgång av datorspelens ursprung och historia. Den studerande kommer även att studera datorspel i relation till berättande och dramaturgi i andra medier.

Kursnamn: Level design: Fördjupning: Spelmotorer, poäng 30

Kort beskrivning: Kursen syftar till att de de studerande en grundligt inblick i ett flertal spelmotorer för att sedan fördjupa sig genom egenstudier. Efter kursen ska den studerande förstå hur hen importerar de resurser som krävs för att kunna bygga banor med endast egenhändigt skapat material.

Kursnamn: Level design: Avancerad: Scriptning, poäng 20

Kort beskrivning: Kursen syftar till att den studerande ska ha insikt i scripting och färdigheter i någon av de scriptspråk som används i branschen. Den studerande ges djup kunskap inom scripting så att hen självständigt kan bygga enklare spel och prototyper.

Kursnamn: Level design: Avancerad , poäng 25

Kort beskrivning: Kursen syftar till att ge den studerande insikt i spels målgrupper och hur man designar engagerande och välbalanserade banor för respektive spelstil. I kurse ges även avancerade kunskaper i speltestning för att få en inblick i spelarens rörelser för att sedan analysera resultatet.

Kursnamn: Level design: Avancerad: Portfolio , poäng 10

Kort beskrivning: Kursens syftar till att den studerande ska förstå hur man på ett pedagogiskt och lättorienterat sätt presenterar sitt eget material i en portfolio. En portfolio som hen sedan ska använda för att söka LIA.

Kursnamn: Level design: Avancerad: Individuella projekt, poäng 25

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att studerande skall få ett mer professionellt arbetssätt genom att arbeta med att planera, tidsestimera och genomföra ett antal olika leveldesignprojekt som de sedan kan ha med i sin portfólio.

Kursnamn: Spelprojekt 1: Introduktion: Agil Arbetsmetodik, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet mer kursen är att de studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den leveldesignstuderande är att under spelprojektet öva på att bygga banor i 2D med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 2: 2D Grundläggande: Objektorientering, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet mer kursen är att de studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den leveldesignstuderande är att under spelprojektet öva på att bygga banor i 2D med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 3: Fördjupad: Styrhantering, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet mer kursen är att de studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den leveldesignstuderande är att under spelprojektet öva på att bygga banor i 2D med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 4: 2D Avancerad: Världsbyggande, poäng 20

Kort beskrivning: Syftet mer kursen är att de studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den leveldesignstuderande är att under spelprojektet öva på att bygga banor i 2D med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 5: 3D Grundläggande: Grafikmotor, poäng 25

Kort beskrivning: Syftet mer kursen är att de studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den leveldesignstuderande är att under spelprojektet öva på att bygga banor i 3D med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 6: 3D Avancerad: Artificiell Intelligens, poäng 25

Kort beskrivning: Syftet mer kursen är att de studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den leveldesignstuderande är att under spelprojektet öva på att bygga banor i 3D med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 7: 3D Avancerad: Nätverk, poäng 25

Kort beskrivning: Syftet mer kursen är att de studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den leveldesignstuderande är att under spelprojektet öva på att bygga banor i 3D med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Spelprojekt 8: 3D Avancerad: Examensarbete, poäng 45

Kort beskrivning: Syftet mer kursen är att de studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den leveldesignstuderande är att under spelprojektet öva på att bygga banor i 3D med hög spelbarhet och tilltalande gameplay få hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn: Lärande I Arbete, poäng 150

Kort beskrivning: Kursen syftar till att studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska kunna arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt ute på ett företag med level design.

Tack för ert stöd