Efter diskussioner med spelbranschen har vi förstått att det finns ett behov av Community managers för spel. Vi har därför skrivit ett förslag på utbildning som vi vill söka med för att stötta spelföretagen. Utbildningen planerar vi att ha i Malmö.

Mål med utbildningen

Community-skapande runt spel är viktigare än någonsin då det gäller spel. Det är något som skapar ytterligare underhållning och sammanhang runt spelet.

Community managern får en starkare roll för spelet som bärare av spelets “självbild” och blir länken mellan gamern och spelutvecklaren/utgivaren(publisher).

Vi skapat en utbildning som ska utbilda Community managers som “förvaltare av communityts gemenskaps-verktyg”, en utbildning som ska rusta denna persons kunskap om krishantering och goda dialoger, vad PR och marknadsföring innebär och hur det samarbetar med community management-arbetet. Utbildningen innehåller även kurser om gruppdynamik, beteendevetenskap och hur man skapar event runt spelet med tillhörande “eventdramaturgi”.

Att hitta en bra Community manager är svårt och ofta hämtar spelföretagen någon från det egna communityt som har tillräckligt självförtroende och kunskap att kommunicera om spelet. Men då denna roll nu och i framtiden kommer att bli mer framträdande då konkurrensen mellan spelen blir tajtare kommer även kunskapen om hur man driver och utvecklar community management bli mer nödvändig.

Ett spelcommunity kan vara en fantastisk “rörelse”. Levande, växande och i konstant kan förändring. Det kan hjälpa ett spelutvecklaren med bugg-rapporter, feedback och förslag på hur de kan förbättra spelet/produkten. Communityt kan hjälpa till att sprida spelet så att det når över hela världen via nätet. Men det kan även reagera på ett sätt som inte gynnar spelet/produkten.

För att hjälpa spelet/produkten att växa på ett produktivt sätt behövs en community manager med hens verktyg för att mata communityt med rätt underhållning och information för att på så sätt hålla det vid liv. Och detta kräver konstant uppmärksamhet.

Utbildningen ska ge den studerande ägarskap av sin egen kompetensutveckling, det vill säga en stadig grund för ett arbetsliv som är i konstant utveckling och förändring.

The Game Assembly startade 2008. Vi har med hjälp av spelbranschen sett till att våra studerande fått den kompetens de behöver för att uttrycka sig obehindrat med de verktyg de lärt sig inom respektive hantverk.

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna:

 • kommunicera obehindrat på svenska och engelska
 • kommunicera med bild, rörlig bild och ljud
 • hantera en mängd digitala kanaler för att så effektivt som möjligt hantera ett community runt ett varumärke/spel
 • hantera krissituationer som snabbt kan uppstå i digitala kanaler runt ett varumärke/spel
 • agera ansvarsfullt och respektfullt i ett sammanhang runt ett varumärke/spel
 • retoriskt effektivt röra sig på en internationell digital arena och agera språkrör för ett varumärke/spel
 • skapa meningsbyggande event och underhållningsdramaturgi som bygger upp till eventet samt sedan skapar en historia om vad som har hänt
 • lyssna lyhört på ett community och nyttja dess kraft för att bygga vidare på sammanhanget runt spelet

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna arbeta som Community Manager på ett spelföretag eller hos en spelpublisher. Marknadskommunikatör inom sociala medier, Social media-ansvarig/Social Media Manager, Social media-redaktör och/ eller Social media-kommunikatör

Omfattning

450 YH-poäng = 2 år

90 veckor varav 30 på LiA(Lärande i arbete)

5 YH-poäng är en veckas heltidsstudier

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till personer som har gått Samhällsprogrammet, Estetiska programmet och El- och teleprogrammet (där spelutvecklingsutbildningar ofta hamnar).

De särskilda förkunskapskrav som gäller är:

 • Engelska 6
 • Svenska 2
 • Matematik 2

Undervisningsform

Heltidsutbildning med på plats

Innehåll i utbildningen

KURSPLAN – Community management för spel

 1. CM: Introduktion, 5 YH-poäng
 2. CM: Fördjupning: Marknadsföring och PR, 20 YH-poäng
 3. CM: Fördjupad: Etik, jämställdhet och juridik, 10 YH-poäng
 4. CM: Fördjupad: Retorik och presentationsteknik, 10 YH-poäng
 5. CM: Fördjupad: Gruppdynamik och beteendevetenskap, 30 YH-poäng
 6. CM: Fördjupad: Kreativt skrivande och Story telling, 20 YH-poäng
 7. CM: Introduktion: Spelbranschen och spelens historia, 10 YH-poäng
 8. CM: Fördjupad: Digitala kanaler, 30 YH-poäng
 9. CM: Avancerad: Eventskapande, 15 YH-poäng
 10. CM: Fördjupad: Ekonomi, 5 YH-poäng
 11. CM: Fördjupad: Statistik och analys, 10 YH-poäng
 12. CM: Fördjupad: Dokumentation och rapportering, 10 YH-poäng
 13. CM: Fördjupad: Kommunikation via bild, ljud och rörlig bild, 30 YH-poäng
 14. CM: Avancerad: Examensarbete, 45 YH-poäng
 15. Lärande i arbete, 150 YH-poäng
  Summa: 450 YH-poäng

Kursnamn CM: Introduktion poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att ge den studerande grundlig introduktion om vad Community management är.

Kursnamn CM: Fördjupning: Marknadsföring och PR poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande kunskap om vad marknadsföring respektive PR är samt dess skillnader, dess möjligheter och hur man bygger ett varumärke på det mest effektiva sättet.

Kursnamn CM: Fördjupad: Etik, jämställdhet och juridik poäng 10

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande får kunskap om vad som är korrekt beteende digitalt och fysiskt för att inte göra misstag som skadar ett varumärke. I kursen diskuteras värderingar och vikten av att följa de regler som är satta.

Kursnamn CM: Fördjupad: Retorik och presentationsteknik poäng 10

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig möjligheterna med att optimera ett uttryck med retorik och presentationsteknik.

Kursnamn CM: Fördjupad: Gruppdynamik och beteendevetenskap poäng 30

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska förstå hur ett digitalt nätverk/community fungerar och vikten av att förstå sig på andra människors beteende både som individ och grupp. Detta är en teoretisk och praktisk kurs där gruppdynamik utforskas och reflekteras över både i den digitala och fysiska världen.

Kursnamn CM: Fördjupad: Kreativt skrivande och Story telling poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska träna sitt skrivande för att skapa levande historier som stöttar ett varumärke och tar det till nya nivåer. Det är allt ifrån press realeser, nyhetsbrev till text för blogg och i forum.

Kursnamn CM: Introduktion: Spelbranschen och spelens historia poäng 10

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska ha en god inblick i spelbranschen och hur spel har utvecklats genom tiderna. Denna kurs ska ge en god allmänbildning om spel och dess historia. Vi rör oss på en internationell arena och vikten av att ha en global syn på ens sammanhang är viktigt.

Kursnamn CM: Fördjupad: Digitala kanaler poäng 30

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande färdigheter i att använda sig av de tekniska kanaler som behövs för att nå ut till sitt nätverk. Den studerande ska efter denna kurs enkelt hantera och använda sig av följande; Twitch, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, hemsidor, forum, bloggar, analysmjukvara, och dess relation till varandra.

Kursnamn CM: Avancerad: Eventskapande poäng 15

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska kunna skapa ett väl fungerande event och tävlingar som korresponderar väl och pedagogiskt med varumärket och bygger vidare på och stärker kommunikationen mellan spelutvecklaren/publishern och spelaren/nätverket. Hur man skapar underhållning med hjälp av spänning och förväntningar som byggs upp, skapas, sker och sedan med hjälp av dokumentation skapar en historia, det vill säga hur man jobbar med dramaturgi runt ett event.

Kursnamn CM: Introduktion: Ekonomi poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska få en grundläggande kunskap om ekonomi och hur man gör en budget och arbetar efter den.

Kursnamn CM: Fördjupad: Statistik och analys poäng 10

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska kunna läsa av statistik och analysera det.

Kursnamn CM: Fördjupad: Dokumentation och rapportering poäng 10

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska förstå hur man dokumenterar sitt arbete på ett effektivt sätt samt hur man kommunicerar detta via rapportering.

Kursnamn CM: Fördjupad: Kommunikation via bild, ljud och rörlig bild poäng 30

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska kunna skapa banners,designa hemsidor, planera väl fungerande screenshots, grafik, roliga memes, ikoner, informationsbilder, filma, fotografera, redigera videos och lexikala bilder. Den studerande ska med detta material kommunicera på bästa möjliga sätt. Detta kommer att ske genom praktiskt skapande men även genom att ge och ta feedback på material samt agera på det. Hen ska även lära sig bildkommunikation på internationell arena och vad som fungerar i vissa kulturer men inte i andra.

Kursnamn CM: Avancerad: Examensarbete poäng 45

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande praktiskt ska jobba med och utforska, reflektera och analysera community management med alla de beståndsdelar det innebär samt att redovisa detta på ett effektivt sätt. Sättet den studerande väljer att redovisa det på diskuteras i samråd med handledare/utbildare men det ska vara möjligt att dokumenteras och arkiveras i text-, bild- och/eller rörlig bild samt ljudformat.

Kursnamn Lärande i arbete poäng 150

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska kunna arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt på ett företag med community management.
Tack för ert stöd