Om Technical Artist

Utbildningen Technical Artist vänder sig till dig som har ett brinnande intresse för grafik och programmering. En lämplig bakgrund för att söka till utbildningen är t.ex. att du tidigare arbetat som grafiker eller inom programmering och har kunskaper inom 3D-grafik. Din utbildning inleds med uppgifter inom 3D-grafik och arbete inom spelmotorer på en relativt hög nivå. Utbildningen i sig håller ett högt tempo och din utveckling sker därmed också i snabb takt.

Vad gör en Technical Artist?

Som Technical Artist ser du tekniska begränsningar som en utmaning. I din roll arbetar du med att utveckla verktyg så som animationssystem, shaders och partikelsystem till dina kollegor. Du finner nöje i att hitta lösningar på olika tekniska problem. Du lägger även stor vikt i att optimera och förbättra arbetsflöden.

Under Technical Artist-utbildningen bygger man tillsammans med de andra disciplinerna på skolan tre spel. I första spelprojektet ligger fokusområdet på 3D-grafik och genom de olika spelprojekten får de studerande prova på flera olika områden i rollen som Technical Artist.

Du avslutar din utbildning med en 20 veckor lång praktikperiod på ett spelföretag, där du kommer ha möjlighet att använda dig av dina kunskaper och förfina dina färdigheter ytterligare.

Utbildningen pågår under 1,5 år och innefattar områden såsom scripting, rigging, shaders, vfx och spelmotorer. Utöver detta lär du dig att utveckla spel från första idé till spelbart spel enligt samma arbetsmetodik som företag i branschen använder.

Alla våra utbildningar hålls på svenska.

Bakgrundsbild: Viktor Pramberg, klass TA18.

Studieort: Malmö

Utbildningsstart:30 augusti, 2021

Sista ansökningsdag:Stängd för ansökan

Omfattning:60 veckor eller 1,5 år

YH-poäng:300 yhp

Antal platser:16

Utbildningsplan

Technical Artist (300 yh-poäng)

 • Toolbox: 3D-grafik och skriptning (15 yh-poäng)
 • Toolbox: Shaders och VFX (20 yh-poäng)
 • Toolbox: Riggning och procedurellt innehållsskapande (10 yh-poäng)
 • Avancerad: Specialisering (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i arbete (100 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6
 • minst betyget E i Matematik 2

Urvalsprocess

Urvalsprocessen till Technical artist ser ut på följande sätt:

När ansökningsportalen har stängt gås samtliga dokument igenom och portfolion poängsätts. Din portfolio bedöms enligt kriterierna:

 • Kreativitet i tekniska lösningar
 • 3D-tekniska kunskaper
 • Förmåga att uttrycka form, rymd, proportioner, linje, färg, perspektiv och komposition
 • Förmåga att enkelt och tydligt beskriva tekniska lösningar
 • Förmåga att kommunicera med bild

En Technical Artist-portfolio kan bestå av det mesta som ligger i gränslandet mellan grafik och programmering. Saker så som scripts/tools, realtids-shaders, realtids-vfx, animationsriggar, procedurellt skapande av spelinnehåll, tech-demos och liknande passar utmärkt i en TA-portfolio.

De sökande med högst poäng på portfolion går vidare i urvalsprocessen, det vill säga till intervjuer och ytterligare tester på plats på skolan. Mer information om hur dessa genomförs finns på ansökningssidan.

De 16 sökande med högst sammanlagd poäng på de särskilda proverna blir erbjuden en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.

 

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.