OM UTBILDNINGEN

Technical Artist-utbildningen är för dig som har ett intresse för grafik och programmering. Utbildningen håller ett högt tempo och inleds med uppgifter på en relativt hög nivå inom 3D-grafik och arbete inom spelmotorer. En lämplig bakgrund för att ansöka kan vara att du arbetat en del som grafiker eller inom programmering med kunskaper inom 3D-grafik.

Vad gör en Technical Artist?

En technical artist ser tekniska begränsningar som en utmaning, arbetar med att utveckla verktyg så som animationssystem, shaders och partikelsystem till sina kollegor och finner nöje i att söka lösningar för att förbättra arbetsflöde.

Programmet är 1,5 år och innefattar scripting, rigging, shaders vfx och spelmotorer. Technical artist-studerande kommer in i spelprojekten när övriga studerande på skolan börjar deras andra år då fokus ligger på 3D-grafik och kommer totalt att skapa tre spel under sin utbildning. Utbildningen avslutas med 20 veckor praktik på ett spelföretag där kunskaperna man tillgodogjort sig på skolan används och förfinas.

Studieort: Malmö

Utbildningsstart:Hösten 2019

Sista ansökningsdag:Stängd för ansökan

Omfattning:60 veckor eller 1,5 år

YH-poäng:300 yhp

Antal platser:14

Intresseanmälan

Utbildningsplan

Technical Artist (300 yh-poäng)

  • Technical artist: Toolbox (45 yh-poäng)
  • Technical artist: Specialisering (45 yh-poäng)
  • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
  • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
  • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
  • Lärande i arbete (100 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav

  • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
  • minst betyget E i Engelska 6
  • minst betyget E i Svenska 1
  • minst betyget E i Matematik 2

Urvalsprocess

Urvalsprocessen till Technical artist ser ut på följande sätt:

Vi går igenom alla insända dokument

Alla insända dokument måste visa på att man klarat grundläggande yrkeshögskolekompetens och att man har minst betyget E i de särskilda förkunskaperna.

Portfolio

Bedömning av din portfolio. De 20 sökande med högst poäng på portfolion går vidare i urvalsprocessen, det vill säga till intervjuer och vidare tester.

Intervju och tester

Intervjun ska bekräfta att det är den sökande som har gjort portfolion, skriftliga del ska mäta den studerandes förkunskaper inom kreativitet och problemlösning. Och en bedömning görs om den sökande har möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.

Antagning

De 14 sökande med högst sammanlagd poäng på de särskilda proverna blir erbjuden en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.

 

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.