OM SPELANIMATÖR

Spelanimatörsutbildningen på The Game Assembly är en animationsutbildning med fokus på 3D. 50% av utbildningen består av individuell utveckling inom spelanimatörshantverket. Resterande 50% gör de studerande spel tillsammans med andra discipliner på The Game Assembly. Eftersom vi är i underhållningsindustrin fokuserar vi mycket på hur vi kommunicerar med rörlig bild.

Vad gör en spelanimatör?

En spelanimatör är personen som ansvarar för animationerna i spelet och ger karaktärer och modeller liv. Det innebär att hen är ansvarig för t.ex. skildringarna av rörelser och beteenden och vad de förmedlar i spelet på bäst möjliga sätt.

På The Game Assembly kommer spelanimatörerna bland annat få lära sig de tolv animationsprinciperna och hur dessa implementeras. I utbildningen ingår också animering av både mekaniska och levande karaktärer. Den studerande lär sig även motion capture och keyframe-animation samt riggning av 3D-modeller. Mjukvarorna som animatörerna främst arbetar med är Autodesk Maya och Motion Builder.

Under utbildningen skapar spelanimatören åtta spel, från första idé till spelbart spel. I spelprojekten samarbetar spelanimatören med de andra disciplinerna för att ge karaktärerna liv i både gameplay såväl som cinematics. Projekten följer samma arbetsmetodik som företag i branschen använder sig av.

Vänligen notera: Utbildningen hålls på svenska.

 


Om omslagsbilden

Animationsriggen är gjord av: Alexander S. Jansson, SA19
Modellen är gjord av: Anton Berngarn-Wallerstedt, SG19

Vill du se mer från våra studerande?

Besök oss på Youtube


 

 

Studieort: Malmö

Utbildningsstart:HT, 2023

Sista ansökningsdag:1 Feb - 10 maj

Omfattning:110 veckor eller 2,5 år

YH-poäng:550 YH-poäng

Antal platser:16

Utbildningsplan

Spelanimatör (550 yh-poäng)

 • 3D-grafik: Introduktion (25 yh-poäng)
 • Animation: Grundläggande: Body Mechanics (15 yh-poäng)
 • 3D-grafik: Fördjupad: Karaktärsdesign (15 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad : Body Mechanics (15 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad : Cinematics (10 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad : Riggning (15 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad: Spelanimation 2D (20 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Acting (15 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Creatures (10 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Motion capture (10 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Specialisering (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i Arbete (150 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav

För att söka till Spelanimatör behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6 (eller motsvarande)

Förutom de förkunskapskrav som nämns ovan behöver du som söker till även skicka in en portfolio omfattande fem av dina senaste och bästa verk.

Urvalsprocess

Genomgång av inskickat material och dokument

Samtliga dokument gås igenom och portfolion poängsätts. Din portfolio bedöms enligt kriterierna:

 • Förmåga att kommunicera med rörlig bild
 • Förmåga att uttrycka sig med filmens berättarkomponenter och dramaturgi, till exempel tids- och rumslig förflyttning och olika former av klippning
 • Förmåga att uttrycka sig och tekniskt kunnande i den teknik den sökande har använt
 • Förmåga att uttrycka rörelse rytm, och tempo

De sökande med högst poäng på portfolion går vidare i urvalsprocessen, det vill säga till en intervju på plats på skolan. Mer information om hur detta genomförs finns på ansökningssidan.

De 16 sökande med högst sammanlagd poäng på de särskilda proverna blir erbjuden en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.

 

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

Information in English 🇬🇧

Course Language

All courses are in Swedish.

Entry requirements

To apply for this programme you are required to have:

 • Graduation from upper secondary school or higher
 • A Swedish social security number or a residence permit. All residents in Scandinavia can apply without a residence permit. However, everyone outside Scandinavia needs a work / residence permit.