OM UTBILDNINGEN

Spelanimatörsutbildningen på Game Assembly är en 2D- och 3D-animationsutbildning. Utbildningen börjar med grunderna i 2D och slutar som avancerad 3D-animation. Vi fokuserar mycket på hur vi kommunicerar med rörlig bild eftersom vi är i underhållningsindustrin. 50% av utbildningen är individuell utveckling inom spelanimatörshantverket och 50% gör de studerande spel tillsammans med andra yrkeskategorier på The Game Assembly. Alla våra utbildningar hålls på svenska.

Vad gör en spelanimatör?

En spelanimatör är personen som är ansvarig för animationerna i spelet och ger karaktärer och modeller liv. Det innebär att hen ansvarar för skildringarna av rörelser och beteenden och vad det kommunicerar/berättar i spelet på bäst möjliga sätt.

Spelanimatören arbetar i nära samarbete med de andra yrkeskategorierna inom spelutveckling för att skapa den bästa balansen mellan en sammanhängande rörelse.

På The Game Assembly kommer spelanimatörerna få lära sig bland annat riggning av 3D-modeller vilket innebär att skapa en underliggande struktur, ungefär som ett skelett, för att få passande rörelser för modellen. Se kursplanen i nästa flik så får du en bättre inblick hur utbildningen är uppbyggd.

Studieort: Malmö

Utbildningsstart:Hösten 2019

Sista ansökningsdag:Stängd för ansökan

Omfattning:110 veckor eller 2,5 år

YH-poäng:550 YH-poäng

Antal platser:16

Intresseanmälan

Utbildningsplan

Spelanimatör (550 yh-poäng)

 • 2D-grafik: Introduktion (15 yh-poäng)
 • 3D-grafik: Introduktion (25 yh-poäng)
 • 3D-grafik: Fördjupad: Karaktärsdesign (10 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Acting (10 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Creatures (10 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Motion capture (10 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Specialisering (35 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad : Body Mechanics (25 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad : Cinematique (15 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad : Riggning (15 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad: Spelanimation 2D (15 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (25 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (25 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (25 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i Arbete (150 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav

För att söka till Spelanimatör behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6
 • minst betyget E i Animation 1 (eller motsvarande)

Förutom de förkunskapskrav som nämns ovan behöver du som söker till även skicka in en portfolio omfattande fem av dina senaste och bästa verk.

Urvalsprocess

Genomgång av inskickat material och dokument

Samtliga dokument gås igenom och portfolion poängsätts. Din portfolio bedöms enligt kriterierna:

 • Förmåga att kommunicera med rörlig bild
 • Förmåga att uttrycka sig med filmens berättarkomponenter och dramaturgi, till exempel tids- och rumslig förflyttning och olika former av klippning
 • Förmåga att uttrycka sig och tekniskt kunnande i den teknik den sökande har använt
 • Förmåga att uttrycka rörelse rytm, och tempo

De 24 sökande med högst poäng på portfolion går vidare i urvalsprocessen, det vill säga till intervjuer och ytterligare tester på plats på skolan.

Den skriftliga delen mäter den sökandes förkunskaper inom kreativitet och problemlösning.  Den muntliga delen genomförs i form av en intervju och bedöms utifrån:

 • Insikt i spelutveckling/yrkesvalet
 • Förmåga att redogöra utförligt för sina arbetsprocesser då det gäller materialet i sin portfölj
 • Förmåga att ge välgrundade bedömningar av egna och andras animationer
 • Förmåga att reflektera över animationens funktion i ett sammanhang

De 16 sökande med högst sammanlagd poäng på de särskilda proverna blir erbjuden en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.