OM SPELANIMATÖR

Spelanimatörsutbildningen på The Game Assembly är en 2D- och 3D-animationsutbildning. Utbildningen börjar med grunderna i 2D och slutar med avancerad 3D-animation. 50% av utbildningen består av individuell utveckling inom spelanimatörshantverket. Resterande 50% gör de studerande spel tillsammans med andra discipliner på The Game Assembly. Eftersom vi är i underhållningsindustrin fokuserar vi mycket på hur vi kommunicerar med rörlig bild.

Vad gör en spelanimatör?

En spelanimatör är personen som ansvarar för animationerna i spelet och ger karaktärer och modeller liv. Det innebär att hen är ansvarig för t.ex. skildringarna av rörelser och beteenden och vad de förmedlar i spelet på bäst möjliga sätt.

På The Game Assembly kommer spelanimatörerna bland annat få lära sig de tolv animationsprinciperna och hur dessa implementeras. I utbildningen ingår också animering av både mekaniska och levande karaktärer. Den studerande lär sig även motion capture och keyframe-animation samt riggning av 3D-modeller. Mjukvaran som animatörerna främst arbetar med är Autodesk Maya.

Under utbildningen skapar spelanimatören åtta spel, från första idé till spelbart spel. I spelprojekten samarbetar spelanimatören tillsammans med de andra disciplinerna inom spelutveckling för att skapa den bästa balansen mellan en sammanhängande rörelse. Projekten följer samma arbetsmetodik som företag i branschen använder sig av.

Se kursplanen i nästa flik så får du en bättre inblick hur utbildningen är uppbyggd.

Alla våra utbildningar hålls på svenska.

Studieort: Malmö

Utbildningsstart:31 augusti, 2020

Sista ansökningsdag:Stängd för ansökan

Omfattning:110 veckor eller 2,5 år

YH-poäng:550 YH-poäng

Antal platser:16


Utbildningsplan

Spelanimatör (550 yh-poäng)

 • 3D-grafik: Introduktion (25 yh-poäng)
 • 3D-grafik: Fördjupad: Karaktärsdesign (15 yh-poäng)
 • Animation: Grundläggande: Body Mechanics (15 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad : Body Mechanics (15 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad : Cinematics (10 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad : Riggning (15 yh-poäng)
 • Animation: Fördjupad: Spelanimation 2D (20 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Acting (15 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Creatures (10 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Motion capture (10 yh-poäng)
 • Animation: Avancerad: Specialisering (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i Arbete (150 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav

För att söka till Spelanimatör behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6 (eller motsvarande)
 • minst betyget E i Animation 1 (eller motsvarande)
  Motsvarande kunskaper i Animation 1 kan vara annan typ av utbildning inom animation eller arbetslivserfarenhet inom animation. Om du inte har något av ovanstående gör vi en bedömning om du kan anses ha motsvarande kunskaper i animation utifrån den portfolio du har skickat in i samband med ansökan.

Förutom de förkunskapskrav som nämns ovan behöver du som söker till även skicka in en portfolio omfattande fem av dina senaste och bästa verk.

Urvalsprocess

Genomgång av inskickat material och dokument

Samtliga dokument gås igenom och portfolion poängsätts. Din portfolio bedöms enligt kriterierna:

 • Förmåga att kommunicera med rörlig bild
 • Förmåga att uttrycka sig med filmens berättarkomponenter och dramaturgi, till exempel tids- och rumslig förflyttning och olika former av klippning
 • Förmåga att uttrycka sig och tekniskt kunnande i den teknik den sökande har använt
 • Förmåga att uttrycka rörelse rytm, och tempo

De sökande med högst poäng på portfolion går vidare i urvalsprocessen, det vill säga till intervjuer och ytterligare tester på plats på skolan. Mer information om hur detta genomförs finns på ansökningssidan.

De 16 sökande med högst sammanlagd poäng på de särskilda proverna blir erbjuden en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.

 

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.