Utbildningen till Procedural Artist är en helt ny utbildning på The Game Assembly. Den är framtagen tillsammans med representanter från spelbranschen och är unik i sitt slag i Skandinavien. Behovet av denna yrkesroll har bland annat vuxit fram i takt med att spel blir allt mer avancerade och användarnas krav på större digitala världar växer. Procedurellt skapande är ett arbetssätt som på senare år anammats inom spelutveckling för att möta efterfrågan på växande virtuella miljöer.

Vad gör en Procedural Artist

I rollen som Procedural Artist kommer du att kombinera visuellt skapande med tekniskt kunnande. Med andra ord kommer du att med hjälp av algoritmer och regler generera t.ex. virtuella världar, 3D modeller, effekter och beteenden för att skapa större, mer dynamiska, och mer detaljerade världar än vad som hade varit möjligt utan procedurella metoder. Förutom kunskaper inom 3D grafik, procedurellt skapande (i bl.a. Houdini) och skriptning,  kommer du även att arbeta med t.ex. riggning, animation och specialeffekter. Rollen är en specialiserad roll, men dina kunskaper kommer att sträcka sig över flera olika discipliner.

Möjliga yrkesroller efter avslutad utbildning:
1 Houdini Artist
2 Procedural Artist
3 Procedural Technical Artist
4 Tech Artist

 

Vänligen notera att utbildningen hålls på svenska


Bilder

Omslagsbild skapad av: Viktor Pramberg
Artikelbild (desktop) skapad av: Philip Hylen

Vill du se mer från våra studerande? Besök oss på Youtube

Klicka här


Studieort: Stockholm

Utbildningsstart:HT 2023

Sista ansökningsdag:1 feb - 10 maj

Omfattning:110 veckor eller 2,5 år

YH-poäng:550

Utbildningsplan

 • 3D Introduktion: Grundläggande Standard (20 yh-poäng)
 • Lärande i arbete (LiA) (150 yh-poäng)
 • Matematik: Grundläggande: Vektorer Standard (10 yh-poäng)
 • Procedural Content: Avancerad: Produktionsprojekt Standard (20 yh-poäng)
 • Procedural Content: Avancerad: Specialisering Standard (35 yh-poäng)
 • Procedural Content: Avancerad: Visuella effekter Standard (15 yh-poäng)
 • Procedural Content: Fördjupning: Förproduktionsprojekt Standard (20 yh-poäng)
 • Procedural Content: Fördjupning: Realtidsmotorer Standard (25 yh-poäng)
 • Procedural Content: Fördjupning: Visuella effekter Standard (15 yh-poäng)
 • Procedural Content: Grundläggande: Materials & shaders Standard (10 yh-poäng)
 • Procedural Content: Grundläggande: Modellering Standard (20 yh-poäng)
 • Programmering: Grundläggande: Verktygsutveckling Standard (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 Standard (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 Standard (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 Standard (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 Standard (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 Standard (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 Examensarbete (45 yh-poäng)
 • Technical animation: Fördjupning Standard (10 yh-poäng)
 • Technical animation: Introduktion Standard (10 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6
 • minst betyget E i Matematik 2

Urvalsprocess

Utöver dina betyg behöver du även skicka in en portfolio med det bästa och det senaste material du har skapat. Portfolion ska omfatta max 5 verk som presenteras i video eller bilder.

Vi bedömer materialet efter följande kriterier:
• Kreativitet i tekniska lösningar
• 3D-tekniska kunskaper
• Förmåga att uttrycka form, rymd, proportioner, linje, färg, perspektiv och komposition
• Förmåga att enkelt och tydligt beskriva tekniska lösningar
• Förmåga att kommunicera med bild

De sökande med högst poäng på portfolion går vidare i urvalsprocessen, det vill säga till intervjuer och vidare tester. Mer information om hur dessa genomförs finns på ansökningssidan.

De 16 sökande med högst sammanlagd poäng på de särskilda proverna blir erbjuden en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.


 

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.