OM LEVELDESIGNER

En Leveldesigner skapar världen som spelaren rör sig i. Denna värld måste inte alltid vara en simulerad verklighet med hus, vägar och skogar utan det finns även leveldesigners som utvecklar pusselspel och mer abstrakta upplevelser. Därför använder olika företag Leveldesigners på olika sätt. På TGA utbildar vi dig så att du ska få insikt i alla eventuella roller som arbetslivet erbjuder.
För att bli en bra Leveldesigner så måste du bli bekväm med tre grundpelare:

1. Teknik
2. Design
3. Grafik

Dessa tre pelare utgör basen för att du ska kunna jobba som en Leveldesigner. Insikt i spelmotorns tekniska begränsningar gör att du vet hur stora världar du kan bygga, hur du kan skripta events och blåsa liv i din skapelse. Du får en mångfasetterad inblick i vad det innebär att designa flöden och upplevelser. Du behöver också arbeta upp ett grafiskt öga så att du kan sätta en god komposition på alla olika objekt som du pusslar ihop din spelvärld med.

På Leveldesignutbildningen på The Game Assembly ger vi dig också möjlighet att specialisera dig inom dessa områden. Utöver den klassiska Leveldesignern, finns det även utrymme att fördjupa sig och inrikta sig till bland annat Technical Designer eller World Designer.

Vad gör en Leveldesigner?

Som Leveldesigner så älskar du att sätta flödet i banor och skapa ”player stories”. Du kommer att skripta upp lättare system för att få banan att fungera korrekt. Du gillar också att bygga upp banan till en konceptuell nivå. Detta i ett nära samarbete med andra som gör de mer grundläggande systemen och grafiska komponenterna. Dessa placerar du sedan ut och binder samman i spelvärlden. Du är inte rädd för att prata med många olika personer för att lösa gemensamma problem. Du driver också gärna spelidéer och är mån om att de ska bli så kompletta och bra som möjligt.

Med andra ord är du en arkitekt som gillar att vara en del i något större och samarbeta för att få alla komponenter att fungera.

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Av den anledningen är vårt mål att en Leveldesigner från TGA ska ha god insikt om vad det innebär att samarbeta med andra yrkesroller, och därigenom också förstå de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa. Under utbildningen skapar de studerande på utbildningen åtta spel tillsammans med de andra disciplinerna, från första idé till spelbart spel enligt den arbetsmetodik som används av företagen i branschen.

Vänligen notera: Utbildningen hålls på svenska.

 


Om omslagsbilden

Skapad av: Jacob Tjernström, LD18

Vill du se mer från våra studerande?

Besök oss på Youtube


 

Studieort: Malmö , Stockholm

Utbildningsstart:HT, 2023

Sista ansökningsdag:1 Feb - 10 maj

Omfattning:110 veckor eller 2,5 år

YH-poäng:550 yhp

Antal platser:16

Utbildningsplan

Leveldesigner (550 Yh-poäng)

 • Introduktion: Spelgrafik (25 yh-poäng)
 • Introduktion: Leveldesign (15 yh-poäng)
 • Introduktion: Skriptning (20 yh-poäng)
 • Fördjupning: Världsbyggande (15 yh-poäng)
 • Fördjupning: Leveldesign (15 yh-poäng)
 • Fördjupning: Teknisk Design (30 yh-poäng)
 • Avancerad: Leveldesign (25 yh-poäng)
 • Avancerad: Skriptning (20 yh-poäng)
 • Specialisering (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i arbete (150 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav och urvalsprocess

För att söka till Leveldesigner behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6 (eller motsvarande)

Förutom de förkunskapskrav som nämns ovan behöver du som söker även skicka in en portfolio.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen till Leveldesign ser ut på följande sätt:

Vi går igenom alla insända dokument

Betyg och intyg granskas för att se att behörighetskraven uppfylls.

Portfolio

Med din ansökan ska du även bifoga en portfolion bestående av två delar.
1. Designa ett speläventyr utifrån specifika förutsättningar. Observera att dessa förutsättningar skiljer sig åt från år till år. Instruktioner kring detta får du tillgång till du när du registrerar din ansökan.

2. Frivilligt: Upp till fem verk där du visar på din kreativa förmåga. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara ett leveldesignat projekt utan verken kan även bestå av exempelvis fotograferier, arkitektur, målningar, animering eller modellering.

Intervju

De sökande med högst poäng på portfolion går vidare i urvalsprocessen, det vill säga till en intervju på The Game Assembly. Intervjun ska bekräfta att det är den sökande som har gjort portfolion, samt ge underlag för att bedöma om den sökande har möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Vid intervjuerna bedöms bland annat problemlösningsförmåga, förmåga att kommunicera och analysera ett givet spel utifrån ett tekniskt och estetiskt perspektiv.

Antagning

De 16 sökande med med högst poängsumma på portfolio och intervju erbjuds en plats på utbildningen. Reservlista upprättas.

 

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

Information in English 🇬🇧

Course Language

All courses are in Swedish.

Entry requirements

To apply for this programme you are required to have:

 • Graduation from upper secondary school or higher
 • A Swedish social security number or a residence permit. All residents in Scandinavia can apply without a residence permit. However, everyone outside Scandinavia needs a work / residence permit.