OM UTBILDNINGEN

En leveldesigner skapar världen som spelaren rör sig i. Denna värld måste inte alltid vara en simulerad verklighet med hus, vägar och skogar; det finns även leveldesigners på företag som utvecklarpusselspel och mer abstrakta upplevelser. Olika företag använder leveldesigners på olika sätt, på TGA utbildar vi dig så att du ska få insikt i alla eventuella roller som arbetslivet erbjuder.

För att bli en bra Leveldesigner så måste du bli bekväm med tre grundpelare:

 1. Teknik
 2. Design
 3. Grafik

Dessa tre pelare utgör basen för att du ska kunna jobba som en leveldesigner. Insikt i spelmotorns tekniska begränsningar gör att du vet hur stora världar du kan bygga och hur du kan skripta events och blåsa liv i din skapelse. Du får en mångfasetterad inblick i vad det innebär att designa flöden och upplevelser och du behöver arbeta upp ett grafiskt öga så att du kan sätta en god komposition på alla olika objekt som du pusslar ihop din spelvärld med.

Dessa tre pelare är grunden i att kunna jobba som leveldesigner, men på leveldesignutbildningen hos oss så ger vi dig även möjlighet att specialisera dig inom dessa områden. Utöver den klassiska Leveldesignern, så finns det även utrymme att fördjupa sig och inrikta sig till Technical Designer eller World Designer.

Vad gör en leveldesigner?

Som leveldesigner så älskar du att sätta flödet i banor och skapa ”player stories”. Du kommer att skripta upp lättare system för att få banan att fungera korrekt, du gillar att bygga upp banan till en konceptuell nivå och samarbeta med andra som gör de mer grundläggande systemen och grafiska komponenter som du placerar ut och binder samman i spelvärlden. Du är inte rädd för att prata med många olika personer för att lösa gemensamma problem, du driver gärna spelidéer och är mån om att de ska bli så kompletta och bra som det bara kan bli. Du är en arkitekt som gillar att vara en del i något större och samarbeta för att få alla komponenter att fungera.

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Vårt mål är att en leveldesigner från The Game Assembly ska ha god insikt om vad det innebär att samarbeta med andra yrkesroller och därigenom förstår de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa. Under utbildningen bygger de studerande på utbildningen åtta spel tillsammans med de andra disciplinerna.

Studieort: Malmö , Stockholm

Utbildningsstart:Hösten 2019

Sista ansökningsdag:Stängd för ansökan

Omfattning:110 veckor eller 2,5 år

YH-poäng:550 yhp

Antal platser:14


Utbildningsplan

Leveldesigner (550 Yh-poäng)

 • 3Dgrafik: Introduktion (25 yh-poäng)
 • 3Dgrafik: Fördjupning (15 yh-poäng)
 • Leveldesign: Introduktion (5 yh-poäng)
 • Leveldesign: Fördjupning (15 yh-poäng)
 • Leveldesign: Avancerad (25 yh-poäng)
 • Teknisk Design: Introduktion (30 yh-poäng)
 • Teknisk Design: Fördjupning (30 yh-poäng)
 • Teknisk Design: Avancerad (20 yh-poäng)
 • Specialisering (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i arbete (150 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav och urvalsprocess

För att söka till Leveldesigner behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6

Förutom de förkunskapskrav som nämns ovan behöver du som söker även skicka in en portfolio. Vad portfolion ska innehålla finns att läsa när du har registrerat en ansökan.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen till Leveldesign ser ut på följande sätt:

Vi går igenom alla insända dokument

Alla insända dokument måste visa på att man klarat grundläggande yrkeshögskolekompetens och att man har minst betyget E i de särskilda förkunskaperna.

Portfolio

Med din ansökan ska du även bifoga en portfolion bestående av två delar.
1. Du ska designa ett speläventyr utifrån specifika förutsättningar. Observera att dessa förutsättningar skiljer sig åt från år till år. Instruktioner kring detta får du när du registrerar din ansökan.

2. Ett eget projekt bestående av fem verk där du visar på din kreativa förmåga. Detta måste inte nödvändigtvis vara ett leveldesignat projekt utan kan även vara exempelvis fotografering, arkitektur, målning, animering eller modellering.”

Intervju

De 25-30 sökande med högst poäng på portfolion går vidare i urvalsprocessen, det vill säga till intervju och ytterligare tester på The Game Assembly. Intervjun ska bekräfta att det är den sökande som har gjort portfolion, samt ge underlag för att bedöma om den sökande har möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Vid intervjuerna bedöms bland annat problemlösningsförmåga, förmåga att verbalt kommunicera och analysera ett givet spel utifrån ett tekniskt och estetiskt perspektiv.

Antagning

De 16 sökande med med högst poängsumma på portfolio, intervju och tester erbjuds en plats på utbildningen. Eventuella reservplatser erbjuds övriga sökande i en fallande skala i relation till deras poängsumma. Vid lika poäng används lottning.

 

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.