OM SPELPROGRAMMERARE

Spelprogrammerare på The Game Assembly är en utbildning som lär ut C++ med en läroplan skriven av spelutvecklare från branschen. Utbildningen börjar med grunderna i C++ och teoretisk programmering och slutar med avancerad programmering.

Utbildningens upplägg

Utbildningen Spelprogrammerare på The Game Assembly ger dig kunskap om de vanligaste datastrukturerna och algoritmerna inom spelutveckling. Den tillämpade matematiken som du lär dig under det första året kommer du att använda under hela utbildningen och utveckla med tiden. Du lär dig bland annat C++-programmering AI, scripting, mjukvaruutveckling och nätverk. Du lär dig även att utveckla din egen spelmotor som sedan används i de spel som skapas tillsammans med de andra disciplinerna på The Game Assembly. Detta arbetssätt utgör ett unikt koncept som inte finns på någon annan utbildning inom spelprogrammering i Sverige.

Att arbeta tillsammans i dessa större projekt med hjälp av smidig projektledning är en viktig del av utbildningen. Detta då all spelutveckling sker tvärdisciplinärt och agilt. Vårt mål är att en Spelprogrammerare från The Game Assembly ska ha god insikt om vad det innebär att samarbeta med andra yrkesroller och därigenom också förstå de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa. Du kommer under utbildningen att få bygga åtta spel, från första idé till spelbara spel.

Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta som:

 • Spelprogrammerare
 • Gameplay-programmerare
 • Tools-programmerare
 • Nätverksprogrammerare.

Du har även möjlighet att arbeta som en mer allmän programmerare på företag som inte gör spel.

 

Vänligen notera: Utbildningen hålls på svenska.

 


Vill du se vad våra studerande gör?

Besök oss på Youtube


 

Studieort: Malmö , Stockholm

Utbildningsstart:HT, 2023

Sista ansökningsdag:1 Feb - 10 maj

Omfattning:110 veckor eller 2,5 år

YH-poäng:550 yhp

Antal platser:38

Utbildningsplan

Spelprogrammerare (550 yh-poäng)

 • Teoretisk programmering (15 yh-poäng)
 • Introduktion: Programmering i C++ (20 yh-poäng)
 • Fördjupning: Programmering i C++ (15 yh-poäng)
 • Linjär algebra med fokus på 3D-matematik (15 yh-poäng)
 • Objektorienterad programmering och design (15 yh-poäng)
 • Datastrukturer och algoritmer (15 yh-poäng)
 • Spelorienterade datastrukturer och algoritmer (10 yh-poäng)
 • Designmönster för spelutveckling (5 yh-poäng)
 • Verktygsutveckling (10 yh-poäng)
 • Spelskriptning, implementation och design (10 yh-poäng)
 • Tillämpad nätverksprogrammering (15 yh-poäng)
 • Tillämpad artificiell intelligens (10 yh-poäng)
 • Tillämpad grafikprogrammering (20 yh-poäng)
 • Tillämpad mjukvaruutveckling (15 yh-poäng)
 • Specialisering (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i arbete (150 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6
 • minst betyget E i Programmering 1
 • minst betyget E i Matematik 3b/3c

Urvalsprocess

Digitalt test hemma
Den 28 – 29 maj får alla behöriga sökande tillgång till ett digitalt test som omfattar frågor i matematik, logik och programmering (baserat på de särskilda förkunskapskraven).

Intervju
De sökande med högst poäng på det digitala testet bjuds in till intervjuer och ytterligare tester på The Game Assembly. Mer information om vad dessa innebär får de som blir kallad till intervju.

De 38 med högst resultat erbjuds en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.

 

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

Information in English 🇬🇧

Course Language

All courses are in Swedish.

Entry requirements

To apply for this programme you are required to have:

 • Graduation from upper secondary school or higher
 • A Swedish social security number or a residence permit. All residents in Scandinavia can apply without a residence permit. However, everyone outside Scandinavia needs a work / residence permit.