OM UTBILDNINGEN

Spelprogrammeringsutbildningen på The Game Assembly ger dig kunskap om de vanligaste datastrukturerna och algoritmerna som används i spelutveckling. Den tillämpade matematiken som du lär dig under det första året kommer att användas under hela utbildningen och utvecklas med tiden. Du lär dig C++-programmering AI, scripting, mjukvaruutveckling och nätverk. Unikt för spelprogrammeringen vid Game Assembly är att du lär dig att utveckla din egen spelmotor som sedan används i de spel du skapar tillsammans med de andra disciplinerna på skolan.

Utbildningens upplägg

Att arbeta tillsammans i dessa större projekt med hjälp av smidig projektledning är en viktig del av utbildningen. Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Vårt mål är att en spelprogrammerare från The Game Assembly ska ha god insikt om vad det innebär att samarbeta med andra yrkesroller och därigenom förstår de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa. Under utbildningen bygger man åtta spel.

Spelprogrammerare på Game Assembly är en utbildning som lär ut C++ med en läroplan skriven av spelutvecklare från branschen. Utbildningen börjar med grunderna i C++ och teoretisk programmering och slutar med avancerad programmering. Alla våra utbildningar genomförs på svenska.

Efter en avslutad utbildning kan du anställas som spelprogrammerare, gameplay-programmerare, tools-programmerare, en nätverksprogrammerare, och även som en mer allmän programmerare i andra företag som inte gör spel.

Studieort: Malmö , Stockholm

Utbildningsstart:Hösten 2019

Sista ansökningsdag:Stängd för ansökan

Omfattning:110 veckor eller 2,5 år

YH-poäng:550 yhp

Antal platser:35


Utbildningsplan

Spelprogrammerare (550 yh-poäng)

 • Programmering i C++ (30 yh-poäng)
 • Teoretisk programmering (20 yh-poäng)
 • Linjär algebra med fokus på 3D-matematik (20 yh-poäng)
 • Objektorienterad programmering och design (10 yh-poäng)
 • Datastrukturer och algoritmer (15 yh-poäng)
 • Spelorienterade datastrukturer och algoritmer (10 yh-poäng)
 • Designmönster för spelutveckling (5 yh-poäng)
 • Verktygsutveckling (10 yh-poäng)
 • Spelskriptning, implementation och design (5 yh-poäng)
 • Tillämpad nätverksprogrammering (15 yh-poäng)
 • Tillämpad artificiell intelligens (15 yh-poäng)
 • Tillämpad grafikprogrammering (20 yh-poäng)
 • Tillämpad mjukvaruutveckling (15 yh-poäng)
 • Specialisering (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i arbete (150 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6
 • minst betyget E i Programmering 1
 • minst betyget E i Matematik 3b/3c

Urvalsprocess

Vi går igenom alla insända dokument

Alla insända dokument måste visa på att man har grundläggande yrkeshögskolekompetens och att man har minst betyget E i de särskilda förkunskaperna.

Digitalt test hemma
En helg efter sista ansökningsdagen skickar vi alla som har klarat första steget med godkända dokument en test i matematik, logik och programmering (baserat på de särskilda förkunskapskraven).

Intervju
De cirka 60 sökande med högst poäng på det digitala testet erbjuds att komma till intervjuer och ytterligare tester på The Game Assembly. I den skriftliga delen så testas ni på matematik och problemlösning och i den muntliga delen så testar vi er förmåga att kommunicera och analysera era matematiska lösningar.

De 35 med bäst resultat erbjuds en plats på The Game Assembly. En reservlista upprättas.

 

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.