Vad gör en spelgrafiker?

En spelgrafiker har hand om spelets visuella uttryck med 3D-modeller, texturer och miljöer. En konstnärlig förmåga är viktig att ha som grund för en grafiker. 3D-grafikern ansvarar för att utveckla spelets 3D-modeller och kompositioner, och att se till att det framställs nödvändig mängd grafik. För att få en bättre bild av vad en 3D-grafiker gör rekommenderar vi att du besöker vårt galleri. Där hittar du både 3D- men även 2D-grafik som är gjort av studerande på skolan.

Spelgrafik-utbildningen på The Game Assembly fokuserar främst på 3D. Vi har kortare kurser där de studerande får testa flera fält inom spelgrafiken. Under spelprojekten finns även möjlighet att djupdyka och/eller bredda sina kunskaper inom de olika fälten som intresserar en. Som spelutvecklare behöver spelgrafikern, som alla andra yrkeskategorier inom spelutveckling, vara bra på att samarbeta och anpassa sig för att tillsammans med andra göra ett bra spel.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha förmåga att uttrycka sig obehindrat med 2D- och 3D-mjukvara, ta ansvar för sin egen process från referens till att grafiken fungerar i spelet, samt vara en del av det kreativa näringslivet som spelbranschen är.

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Målet är att en spelgrafiker från The Game Assembly ska ha insikt om och dela erfarenheter med andra yrkesroller och därigenom förstå de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa. Hen arbetar agilt och är redo för snabba förändringar. Samtidigt som en spelgrafiker behärskar sitt hantverk och självständigt kvalitetssäkrar det, så kan hen kommunicera bland annat genom att ge och ta feedback. Dessa förmågor jobbar vi aktivt med att våra studerande ska behärska och utveckla under sin tid på The Game Assembly.

Utbildningen ska ge den studerande ägarskap av sin egen kompetensutveckling, det vill säga en stadig grund för ett arbetsliv som är i konstant utveckling och förändring.

Efter utbildningen kan den studerande bland annat arbeta som:

 • Spelutvecklare
 • 3D-grafiker
 • 3D-visualiserare
 • 3D-designer
 • Character Artist
 • Concept Artist
 • Environment Artist

Alla spelgrafikstuderande på The Game Assembly måste köpa sin egen ritplatta (exempelvis Wacom). Minimikravet på ritplattans storlek är A5.

Vänligen notera: Utbildningen hålls på svenska.

 


Om omslagsbilden

Skapad av: Gustav Bunse, SG18

Vill du se mer från våra studerande?

Besök oss på Youtube


 

Studieort: Malmö , Stockholm

Utbildningsstart:HT, 2023

Sista ansökningsdag:1 Feb - 10 maj

Omfattning:110 veckor eller 2,5 år

YH-poäng:550 yhp

Antal platser:25

Utbildningsplan

Spelgrafik (550 yh-poäng)

 • 2D-Grafik: Introduktion (25 yh-poäng)
 • 2D-Grafik: Fördjupad: Konceptkonst (15 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Introduktion (25 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Fördjupad: Animation (15 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Fördjupad: Produktionsprojekt (25 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Fördjupad: Texturering (10 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Avancerad: Visuella effekter (10 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Avancerad: Produktionsprojekt (20 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Avancerad: Skulptering (20 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Avancerad: Specialisering (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i arbete (150 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav och urvalsprocess

För att söka till spelgrafik behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6

Förutom de förkunskapskrav som nämns ovan behöver du som söker till även skicka in en portfolio omfattande fem av dina senaste och bästa verk.

Urvalsprocess

Genomgång av inskickat material och dokument

Samtliga dokument gås igenom för att se så att alla behörighetskrav är uppfyllda. Portfolion poängsätts.

Din portfolio bedöms utifrån:

 • Bildmässig kommunicerbarhet
 • Förmåga att uttrycka sig och tekniskt kunnande i den teknik den sökande har använt
 • Förmåga att uttrycka form, rymd, proportioner, linje, färg, perspektiv och komposition

De sökande med högst poäng på portfolion blir kallad till intervju på skolan. Mer information om hur dessa går till får de som blir kallade.

Antagning

De 25 sökande med högst sammanlagd poäng på de särskilda proverna blir erbjuden en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.

 

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

Information in English 🇬🇧

Course Language

All courses are in Swedish.

Entry requirements

To apply for this programme you are required to have:

 • Graduation from upper secondary school or higher
 • A Swedish social security number or a residence permit. All residents in Scandinavia can apply without a residence permit. However, everyone outside Scandinavia needs a work / residence permit.