Om Spelgrafiker

Utbildningen Spelgrafiker fokuserar först och främst på 3D, men innehåller även en introduktion till 2D och konceptkonst. Hälften av utbildningen är ämnesrelaterad och handlar om hantverk och tekniker. Resten av tiden skapar de studerande spel tillsammans, vilket ger färdigheter i kommunikation och processer. Då vi utbildar för underhållningsindustrin så handlar arbetet mycket om kommunikation och återkoppling.

Vad gör en spelgrafiker?

Spelgrafikern producerar bland annat 3D-modeller, material, miljöer och kompositioner till spel. Hen ser till att det framställs grafik allteftersom spelet växer till liv och behövs därför i flera led av produktionen.

Grafikutbildningen på The Game Assembly fokuserar främst på 3D. Men vi har också kurser där de studerande utforskar fler områden inom spelgrafik. Under spelprojekten finns det möjlighet att tillämpa sina kunskaper, det finns också möjlighet att fördjupa sig inom något av de olika fälten.

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Vårt mål är att en spelgrafiker från The Game Assembly ska ha god insikt om vad det innebär att samarbeta med andra yrkesroller och därigenom förstår de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa. Efter utbildningen ska den studerande ha god förmåga att uttrycka sig obehindrat med 2D- och 3D-mjukvara.

Utbildningen ger den studerande ägandeskap över sin egen kompetensutveckling, det vill säga en stadig grund för ett arbetsliv som är i konstant utveckling och förändring. Vi jobbar aktivt med att utveckla det konstnärliga uttrycket men även egenskaper som samarbetsförmåga som krävs för att arbeta med spel i grupp.
Efter utbildningen kan den studerande bland annat arbeta som Spelgrafiker, 3D-generalist, 3D-visualiserare, 3D-designer, 2D-artist, Character Artist, Concept Artist och/eller Environment Artist.

Spelgrafiker är en 3D-utbildning vars läroplan är skriven i nära samarbete med utvecklare från branschen. För att få en bild av vad en grafiker gör rekommenderar vi att du besöker vårt galleri. Där hittar du både 3D och 2D-grafik som våra studerande producerat.

Alla våra utbildningar hålls på svenska.

Studieort: Malmö , Stockholm

Utbildningsstart:31 augusti, 2020

Sista ansökningsdag:15 maj 2020 (öppnar 3 februari 2020)

Omfattning:110 veckor eller 2,5 år

YH-poäng:550 yhp

Antal platser:25

Intresseanmälan

Utbildningsplan

Spelgrafik (550 yh-poäng)

 • 2D-Grafik: Introduktion (25 yh-poäng)
 • 2D-Grafik: Fördjupad: Konceptkonst (15 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Introduktion (25 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Fördjupad: Animation (20 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Fördjupad: Produktionsprojekt (25 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Fördjupad: Texturering (5 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Avancerad: Visuella effekter (10 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Avancerad: Produktionsprojekt (20 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Avancerad: Skulptering (20 yh-poäng)
 • 3D-Grafik: Avancerad: Specialisering (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i arbete (150 yh-poäng)

Behörighetskrav och urvalsprocess

Behörighetskrav och urvalsprocess

För att söka till spelgrafik behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6

Förutom de förkunskapskrav som nämns ovan behöver du som söker till även skicka in en portfolio omfattande fem av dina senaste och bästa verk.

Urvalsprocess

Genomgång av inskickat material och dokument

Samtliga dokument gås igenom och portfolion poängsätts. Din portfolio bedöms utifrån bildmässig kommunicerbarhet, förmåga att uttrycka sig och tekniskt kunnande i den teknik den sökande har använt samt förmåga att uttrycka form, rymd, proportioner, linje, färg, perspektiv och komposition. De cirka 45 sökande med högst poäng på portfolion kommer vidare till nästa steg i antagningsprocessen som består av en skriftlig och en muntlig del. Dessa två senare delar sker på plats i Malmö.

Intervju

Den skriftliga delen mäter den studerandes förkunskaper inom kreativitet och problemlösning.  Den muntliga delen genomförs i form av en intervju och bedöms utifrån:

 • Insikt i spelutveckling/yrkesvalet, förmåga att kommunicera och diskutera och kommunicera innehållet i sin portfolio, förmåga att verbalt kommunicera och analysera ett givet bildmaterial utifrån ett tekniskt och estetiskt perspektiv samt förmåga att ge alternativa lösningar utifrån ett givet bildmaterial.

Antagning

De 22 sökande med högst sammanlagd poäng på de särskilda proverna blir erbjuden en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:
1: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2: har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3: är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4: genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.