Inför ansökningsomgången 2018

Datum att ha koll på inför ansökningsomgången 2018

26 januari
Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som bestämmer vilka YH-utbildningar som kommer att få starta i Sverige. Av de utbildningar vi har ansökt om att få starta hösten 2018 kan vi nu meddela att Spelanimatör kommer till Malmö! Mer information om denna utbildning kommer inom kort. Följande utbildning kommer alltså starta i Malmö:

  • Spelprogrammerare – Malmö
  • Spelgrafiker – Malmö
  • Leveldesigner – Malmö
  • Technical Artist – Malmö
  • Spelanimatör – Malmö

15 februari
Antagningen öppnar för alla våra utbildningar.

15 maj
Sista dagen för ansökan.

Vi kommer även att hålla Öppet Hus vid två tillfällen under våren: 1 mars samt 5 april. Samt en Inspirationskväll för tjejer den 22 februari.

Vi byter ansökningsportal

Nytt för i år är att vi kommer att övergå från yhnet.se till yhantagning.se. Mer information kommer i samband med att ansökningen till våra utbildningar öppnar.