Fåtal restplatser kvar på utbildningen Spelprogrammerare i Stockholm

Det finns fortfarande ett fåtal platser lediga på utbildningen Spelprogrammerare i Stockholm!

Hur hanteras en sen ansökan?
Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdatum registreras, men bedöms inte i ordinarie tillträdesprocess eftersom de inkommit för sent. Om det finns fler sökande än antal platser till utbildningen ska ett urval genomföras av de som skickat in ansökan i tid. Först efter beslut om antagning av dessa och när de behöriga sökande har erbjudits plats kan processen gå vidare med sena ansökningar. Om en sen ansökan uppfyller alla behörighetskrav till utbildningen kommer de som har sökt kunna erbjudas plats på utbildningen i turordning efter när ansökan är inskickad.

Skicka in din ansökan här för att ha chans att påbörja utbildningen redan den 30e augusti!