Antagningsbesked 2019 är utskickat!

Nu är urvalet för våra utbildningar i Malmö och Stockholm klara och antagningsbesked har skickats ut den 28 juni. Om du har ansökt till The Game Assembly så gå in och kika på yh-antagning.se för att ta del av ditt besked.

Uppstarten i Umeå har senarelagts till december. De sökande till utbildningarna i Umeå har fått vidare instruktioner kring vad som sker med ansökan.

 

Vi är så nyfikna på alla nya studerande som börjar oss till hösten!