Han utbildar framtidens Technical Artists på TGA

I en miljö där människor brinner för vad de gör och får möjligheten att utvecklas har Stefan, eller Fröken som han också kallas, funnit sin plats. Idag utbildar han framtidens Technical Artists på TGA.

Här finns en vilja att växa och utvecklas. Det är helt klart den miljön jag letat efter och själv hade velat gå i när jag var studerande.

Stefan EkUtbildare TGA, Technical Artist

Vem är du? Berätta lite om dig själv.

Jag är en utflyttad Göteborgare med en historia av ett konstant sökande efter att få jobba med människor som tycker om att lära sig nya saker inom spel, film och 3D. När Quake släpptes 1996 fann jag ett stort intresse i att modda spel och bygga banor vilket fick in mig på 3D skapar spåret. 1999 började jag studera Viritual Reality. Det var väldigt tidigt i utformandet av den här typen av skolor och i jakten på en fungerande utbildning så gick jag några stycken innan jag fann att jag hade ett större intresse i att agera hjälplärare, än att göra mina egna uppgifter. Via skolan som jag gick på då fick jag i uppdrag att driva en intensivkurs i Maya under några veckor 2002. 2003 flyttade jag sedan till Karlshamn för att bli heltidsutbildare på SOFE (School of future Entertainment).

Hur kom det sig att du hamnade på TGA?

När The Game Assembly startade 2008 så tog de över driften av SOFE och vi som jobbade där kom därför att även jobba en del med TGA. Under våren 2008 höll jag och Anse i antagningen av spelgrafikerna och under 2009 fick jag också möjlighet att vara med och gästföreläsa för den klassen. En fd kollega från SOFE kom att ta utbildarrollen för grafikerna på TGA och när jag sedan fick frågan om jag var sugen på att börja arbeta på TGA var det ett lätt och naturligt val för mig.

Hur är det att arbeta på TGA?

Framför allt är The Game Assembly en plats för människor som brinner för vad de gör. Det spelar ingen roll om de är studerande eller en del av personalen. Här finns en vilja att växa och utvecklas. Det är helt klart den miljön jag letat efter och själv hade velat gå i när jag var studerande.

 

Framför allt är The Game Assembly en plats för människor som brinner för vad de gör.

Vad anser du är det som gör TGA speciellt?

Att vi gör spelproduktioner under hela utbildningen. Det är helt avgörande när det kommer till att kunna ta det teoretiska man lärt sig och göra det till något man kan applicera i en produktion. Här på The Game Assembly får man genom projekten också möjligheten att diskutera varje litet område utifrån varje disciplins olika synvinklar. Det ger en mångfasetterad bild som är svårt att få i andra miljöer.

Vad får man lära sig på utbildningen till Technical Artist?

På Technical Artist utbildningen får man möjlighet att fördjupa de 3D grafiska kunskaper man har med sig in på utbildningen och börja vrida lite på vad som är möjligt. Ingenting är omöjligt, för det här är om något en problemlösningsutbildning. Som Technical Artist ställs man alltid inför olika problem som exempelvis hur vi får fram avancerade rörelsemönster med begränsade resurser. Eller hur vi får vatten och material att upplevas som vad de skall vara.

Vem vänder sig utbildningen till?

Att vara Technical Artist handlar mycket om att vara den som är intresserad av att lära sig nytt. För att sedan sprida den ”rätta” kunskapen vidare till teamet för att på så vis arbeta fram en bättre pipeline.

Hur är det att jobba som Technical artist?

Technical Artist är en så varierad roll att den kan te sig väldigt olika både från företag till företag och från projekt till projekt. Ofta är det man gör helt osynligt då ett ”bra” Technical Artist jobb snarare kommer fram genom att man kan ha fler eller mera av något. I andra fall syns inte det jobb man gjort då man snarare jobbat med de verktyg grafiker och animatörer behöver för att utföra ett gott arbete utan hinder. På andra håll arbetar Technical Artists ofta med de visuella effekterna i form av exempelvis explosioner, rök, moln och eld. Vilka kan vara väldigt viktiga för spelarens upplevelse.

Hur ser behovet av Technical Artists ut? Är det lätt att få jobb och vad eftersöks?

Spelen blir mer tekniskt krävande att utveckla med ett konstant flöde av nya verktyg och ett ständigt behov av specialister och större arbetsgrupper. Så länge detta fortsätter kommer arbetsmarknaden för Technical Artist fortsätta växa.

Vill du ge några råd till blivande studerande på denna utbildning?

Det underlättar om man är en god ”all around” grafiker innan man går utbildningen. Har man modellerat tidigare och inte provat på att animera, scripta eller dylikt så spendera gärna lite tid i varje större område innan så att du är lite mer bekväm med den problematik vi stöter på i utbildningen. Man behöver inte på något sätt vara bäst på områdena men det kan vara bra att åtminstone behärska grunderna.