Vad är cookies?

En cookie, eller internetkaka på svenska, är en liten fil som webbplatsen begär att få lagra på din dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel.

Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Det finns två typer av cookies

Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.

Den andra typen kallas sessioncookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På vår webbplats används båda sessioncookies och permanenta cookies. Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn).

Kort om lagen om elektronisk kommunikation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller inte (nästan alla webbplatser använder någon form av cookies och/eller tjänster som webbstatistiksystem som i sin tur använder cookies) och i så fall ändamålet med användningen av cookies.

Man måste även informera om hur cookies kan undvikas och besökaren ska även ges möjlighet att samtycka till att till att kakor används, det vill säga sätts på besökarens dator.

I sin webbläsare kan man ställa in om man vill undvika kakor (se mer nedan). Hur samtycke ska hanteras finns det inga fastställda regler kring i den nya lagen. På den här webbplatsen tolkar vi lagen så att man ger sitt samtycke till cookies genom att använda webbläsarens inställningar och/eller andra verktyg för hantering av cookies.

Hantering av cookies

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

Användningen av cookies för annonsering

Vi använder cookies för att bättre kunna anpassa innehållet och annonserna till våra potentiella kunder, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

  • Anpassad marknadsföring (Remarketing/Retargeting) med Google Analytics & Facebook Business Manager
  • Visningsrapportering för Googles Display-nätverk & Facebook Business Manager
  • Demografi- och intresserapporter i Google Analytics & Facebook Business Manager

Om du inte vill att vi skall samla in och använda information kan man användas för annonsering kan detta tillägg användas: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Hur använder vi uppgifterna?

  • I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige (men inom EU/EES), vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
  • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så
  • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part. Dina personuppgifter överförs inte heller till land utanför EU/EES.

Rättslig grund

The Game Assembly har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina anonymiserade personuppgifter enligt ovan.

Lagringstider

Din cookiedata används för detta ändamål i upp till sex (6) månader efter ditt senaste besök på vår webbplats.

Vad kan jag läsa mer om hur bolag inom AcadeMedia-koncernen hanterar mina personuppgifter?

Du kan läsa den koncernövergripande policyn på https://medarbetare.academedia.se/om-din-anstallning/policyer/dataskyddspolicy/

Du kan läsa riktlinjerna för vuxenutbildning på https://trygg.academedia.se/riktlinjer-vuxenutbildning.html

Mer resurser hittar du också på https://trygg.academedia.se

Dina rättigheter

The Game Assembly har inte rätt att använda dina anonymiserade personuppgifter för andra syften än vad som framgår ovan utan att du i sådant fall först får information om det. The Game Assembly använder inte någon form av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Du kan när som helst vända dig till The Game Assembly vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter via mailadressen dataskyddsombud@thegameassembly.se. Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag, d.v.s. tillgång till dina lagrade personuppgifter. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Vidare har du rätt att framställa följande önskemål: 1) om du anser att dina registrerade personuppgifter hos oss är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse 2) rätt att begära radering av dina uppgifter 3) rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter 4) rätt att begära överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet) till annan tjänsteleverantör i ett allmänt använt maskinläsbart format. Om du hör av dig till The Game Assembly kommer din begäran att prövas och om befogat utför vi då den åtgärd du begärt, i den utsträckning vi har möjlighet till det.

Dessutom har du även rätt att invända mot vår behandling (som beskrivits ovan) av dina personuppgifter.

Klagomål

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av The Game Assembly behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer: 08 657 61 00).

Senast uppdaterad 2018-04-24