Kvalitet är viktig fråga

Vi arbetar ständigt tillsammans med våra studerande, vår personal och branschen för att våra utbildningar ska leva upp till ställda förväntningar. 

 

Fler än 9 av 10 är nöjda med utbildningen i helhet och rekommenderar oss till andra.

 

Som en del av det kvalitetsarbete som vi bedriver, genomför vi också en studerandeenkät två gånger per år. Denna undersökning ger oss indikationer på upplevd kvalitet av våra utbildningar. Studerandeenkäten går till så att våra studerande får svara på ett antal frågor om hur de upplever sin studietid hos oss. Nedan redovisar vi delar utav enkäten gällande nöjdhet och rekommendationsgrad.

Resultat från studerandeenkäteten

HT2021

Rekommendationsgrad: 95%
Nöjdhet: 94%
Examensgrad: 78%
Andel i arbete efter 6 mån: 89%
Andel i arbete som överensstämmer med utbildningen: 99%

HT2020

Rekommendationsgrad: 94%
Nöjdhet: 93%
Examensgrad: 82%
Andel i arbete efter 6 mån: 87%
Andel i arbete som överensstämmer med utbildningen: 97%

HT2019

Rekommendationsgrad: 95%
Nöjdhet: 93%
Examensgrad: 79%
Andel i arbete efter 6 mån: 88%
Andel i arbete som överensstämmer med utbildningen: 93%